Bli pastor nu?

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 februari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Ulla-Marie Gunner, gästbloggare.

Efter snart 25 år som pastor kan jag inte låta bli att fundera över om jag skulle välja att bli pastor nu. Är det min kallelse fortfarande? Om jag varit drygt 20 nu skulle jag ha gjort ett annat val? Hypotetiska frågor förstås. Jag kan inte veta. Men jag vet att jag då sökte andra utbildningar men inte kunde förmå mig att börja på dem. Så här i backspegeln tror jag att det var en del av min kallelse, detta att inte kunna gå en annan väg.

Så kom utbildningen. Där prövades mycket av mina tankar kring hur en pastor skulle vara. Själv trodde jag nog att jag skulle gå en väg som hade en tydlig tyngdpunkt på samtal och själavård. Såg mig själv gå flera S:t Lukas kurser i församlingssjälavård och bli riktigt duktig i detta.

Det blev församlingstjänst som ungdomspastor för mig i åtta år. Nog ägnade jag mig åt enskilda samtal och enskild själavård men någon S:t Lukaskurs blev inte av. Istället märkte jag att min gåva låg mer i att stötta och uppmuntra människor i deras ledarskap och jag upptäckte hur spännande det var med människor i grupp. Detta att vi tillsammans förmår mer än vad vi kan som enskilda om vi plussar ihop det. Jag började förstå att jag hade tydligare ledaregenskaper än jag fattat tidigare. (Det hade säkert varit bra med en Lukaskurs för det också.)

Så har det blivit ytterligare många år i församlingstjänst. När jag ser tillbaka på det känner jag en oerhörd tacksamhet över den skola det har varit. De människor jag mött har mejslat fram min pastorsidentitet tydligare och på ett annat sätt än jag trodde från början. Jag känner en oerhörd tacksamhet över att pastorslivet i församling är en sån skola, spännande nästan varje dag. Jag har förmånen att nästan varje dag ha kunnat gå till ett arbete som känns ytterst meningsfullt.

I fyra år har jag nu senast haft en nationell tjänst. Det har varit mycket intressant att lyfta blicken från det lokala och se lite bredare perspektiv. Nu har jag fått se och lära mig av många fler församlingar. Snart är det dags för ny församlingstjänst. Jag gläds – för var annanstans ska jag fortsätta lära mig detta hantverk att vara pastor? För mig har församlingstjänsten blivit en skola som inte bara mejslat fram mitt pastorsskap utan också fördjupat mig som människa. För detta är jag ytterst tacksam. Skulle önska varje pastorsstudent att få uppleva detta. Och att bli överraskad över hur livet kan ta oväntade vägar.

Ulla-Marie Gunner är nationell missionssekreterare i Svenska Missionskyrkan. Hon kommer under året att tillträda som pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan i Stockholm.