Bli pastor snart – i Gemensam framtid

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Någon har redan undrat hur man blir diakon- eller pastorskandidat i Gemensam framtid, den nya kyrkan som bildades av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan i början på juni. Och svaret är att det vet vi inte riktigt än.

En arbetsgrupp arbetar just nu med dessa frågor. Den ska ta fram kriterier för antagning och utbildning av pastorer och diakoner i Gemensam framtid. Tanken är också att arbeta med en ordning för den första helt gemensamma ordinationsakten, som äger rum i Kyrkokonferensen 2012.

I arbetsgruppen sitter Owe Kennerberg och Per Westblom från SB, Solveig Högberg och Ulla Sköld från MK, Olle Alkholm och jag, Rune W Dahlén, från SMK samt Johnny Jonsson från arbetsgruppen RUT (Reflektion, Utmaning och Teologi). Till nästa sammanträde kommer också en diakon att kallas på mitt förslag.

Övergången till Gemensam framtid kommer att ske successivt med början redan i höst. En ny antagningsnämnd bör utses så snart som möjligt efter årsskiftet. Sedan kan de tre bildarsamfundens diakon- och pastorskandidater överföras till Gemensam framtid. Men fram till dess är de alltså diakon- och pastorskandidater i de gamla samfunden där de antogs.

De gamla antagningsenheterna (församlingsråd och antagningsnämnd och allt vad det heter i de olika samfunden) är fortfarande i funktion under läsåret 2011/12. Vill man bli diakon eller pastor bör man alltså ännu så länge vända sig till något av de tre gamla samfunden. För Missionskyrkans del finns ju all information man behöver här på hemsidan.

Anledningen till att man inte kan gå fram mycket fortare än så här är att i antagningsnämnden bör det sitta en del riksanställda som arbetar med rekryterings- och personalfrågor. Så först måste rimligtvis dessa anställas.

Antagningsnämnden som kommer att utses i Gemensam framtid får under våren 2011 arbeta mer detaljerat med blanketter och ordningar för intervjuer och referenser. Troligen kommer den nya antagningsnämnden att göra sina första antagningar till Gemensam framtid hösten 2012.

På THS kommer vi däremot att agera snabbare. Under ett par års tid har samarbetet bara växt mellan de olika teologgrupperna med pastorskandidater. Från och med i höst kommer all verksamhet att vara helt gemensam. Den första träffen har vi redan den 30 augusti i samband med läsårsstarten. Sedan åker vi tillsammans på Svalkanhelg utanför Alingsås för att umgås, be, samtala och lyssna på bland andra Magnus Malm. Det kommer att bli platsbrist, men det är ett positivt problem som måste lösas.

I höst kommer vi att starta lite tidigare med teologgruppens kvällssamlingar för att hinna med både föredrag, information, frågor, samtal och en rejäl andakt. Vi kommer att ta upp ämnen som sexuella övergrepp, ledarskap, ekonomi och offrande samt förbön och helande.

Våra olika kassor kommer att slås ihop för att göra det möjligt att åka på Svalkanhelger och retreater. En tidning kommer att produceras gemensamt av pastorskandidaterna i höst, men namnet på den är ännu inte klart.

Den här hemsidan kommer dock av praktiska skäl att vara missionskyrklig fram tills det finns en antagningsnämnd i Gemensam framtid som är beredd att ta emot ansökningar.

Redan innan semestern ser jag fram emot höststarten och arbetet i en skola med nya examenstillstånd och med en ny gemensam teologgrupp. Jag gläder mig över de nya pastorskandidater som kommer att börja i höst, och över att få återse de som redan gått något år.

Jag tror också att vi nu kommer att få se en tillströmning av nya diakon- och pastorskandidater. Dagen efter att Gemensam framtid bildats kom den förste och ville bli pastorskandidat. Och dagen därpå kom den andre, och sedan dess har ytterligare någon kommit. Och jag vet att den nya diakonklassen på Lidingö har nått taket och inte kan ta emot fler.

Vilken glädje!

Rune W Dahlén