Boka bra besök bums!

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 oktober, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén

Pastorsutbildningen på THS är församlingsbaserad. Det kan inte sägas nog ofta.

I somras var det fler församlingar än på länge som ville anställa sommarpastorer. Vilken glädje! Och ännu mer glädjande var det att få spontana rapporter mitt i sommaren om hur bra det gick. Nu har jag dessutom ringt runt och fått ännu fler goda rapporter. När jag ringde var min fråga: Är det något som den här pastorskandidaten behöver särskilt stöd i? Men istället fick jag nästan bara lovord.

I september var pastorskandidaterna i Alingsåsbygden och hade sex gudstjänster i olika församlingar. Samma goda rapporter även efter de besöken.

Det är jätteviktigt att det finns många och goda kontakter mellan församlingarna och THS. Det underlättar också för församlingarna när de ska anställa pastorer och det underlättar för pastorskandidaterna att få tjänster.

Söndagen den 11 mars 2012 är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Vi kommer gärna på besök.

De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från THS kontaktar Rune W Dahlén (rune.w.dahlen@ths.se eller Skutan, tfn 0730-48 27 48).

De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård (torbjorn.badagard@ucl.se eller Skutan, tfn 08-636 23 65).

Är det oväsentligt om det blir en diakon- eller pastorskandidat så meddela det, men även då ska ni ta kontakt bara med den ena av de två kontaktpersonerna.

Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er. Förfrågningar som kommer efter den 31 januari kan vara svårlösta.

Rune W Dahlén