Bön i gudstjänsten

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 mars, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

IMG_8827Blogginlägg från Rune W Dahlén.

Bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen handlar verkligen inte bara om pengar. I lika stor utsträckning handlar det om bön. Bön och arbete går hand i hand, och båda delarna är helt nödvändiga i Guds rike.

Det finns en särskild bönelista för alla pastors- och diakonkandidater. Den är uppdaterad efter Antagningsnämndens sammanträde den 4 mars och innehåller 64 pastorskandidater och 13 diakonkandidater uppdelade i de nya regionerna i Gemensam Framtid.

Om du vill kan du använda följande bön i gudstjänsten i samband med bön- och offerdagen den 10 mars eller det datum som församlingen bestämt.

Herre, tack för att Du fortfarande kallar unga och medelålders till tjänst som pastorer och diakoner. Tack att Du inte har övergett din kyrka, utan sänder medarbetare som kommer att tjäna Dig och församlingarna under lång tid framöver.

Vi ber idag för pastorsutbildningen på Teologiska högskolan, Stockholm och diakonutbildningen på Lidingö folkhögskola. Vi ber för lärare och annan personal. Vi ber för det vardagliga arbetet med kursplaner, lektionsförberedelser och studievägledning. Gud, låt dessa utbildningar få vara präglade av öppenhet, ödmjukhet och överlåtelse. Hjälp de som arbetar där att få hämta vishet och kraft hos Dig och i Ditt Ord.

Vi tackar och ber för Gemensam Framtids diakon- och pastorskandidater, och nämner i vår gudstjänst särskilt… (se namn i bönelistan). Tack för det hopp inför framtiden som dessa personer ger till vår kyrka. Tack att de lyssnat in kallelsen och gjort sig beredda att gå. Vi ber att Du som kallat dem också ska utrusta dem. Ge dem kunskap och redskap, ge dem uthållighet i studierna, glädje i uppgifterna, en andlig mognad och längtan inför kommande tjänst. Hjälp dem att få lära känna Dig och Ditt Ord allt bättre och led dem in i en allt mer hängiven överlåtelse till Dig och Ditt rike.

Vi ber också att du ska kalla nya medarbetare till din kyrka. Välsigna Kallelsedagarna på THS den 15-16 mars och de som samlas där.

Amen.

Söndagen den 10 mars är det offerdag för diakon- och pastorsutbildningen i Gemensam Framtid. Den 15-16 mars är det Öppet Hus och Kallelsedagar på THS. Inför dessa arrangemang bloggar vi på BliPastor.nu varje vardag under perioden 18 februari – 12 mars.