Brottas och kämpa, hoppas och längta

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 september, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Elina Skarin, pastorskandidat och gästbloggare.

Under mina studier på Teologiska Högskolan, Stockholm (THS) händer det ibland att jag förirrar mig i alla olika teorier, reflektioner och vetenskapliga belägg. Det händer att jag inte kan förstå hur allting hänger samman och att ingenting tycks göra mig mer klok på vem Gud är eller vem han inte är. Det händer också att jag då börjar tvivla på Gud och min tro.

Det händer att jag upplever teori och praktik som oförenliga motpoler och det gör mig förvirrad. Ibland händer det dessutom att teorin blir mitt enda språkrör för min tro och det gör mig fattig. Med det menar jag att det bara tycks vara alla teoretiska reflektioner och saklig fakta som jag låter påverka min tro på Gud.

Just nu har jag nyligen inlett mitt tredje år av fyra i min pastorsutbildning. Jag har kommit till det stadiet i utbildningen då jag har studerat längre än vad jag har kvar tills jag får gå ut i tjänst som pastor. Jag har under sommaren som gått fått pröva pastorslivet genom att vara sommarpastor. Förberedelserna för tjänst börjar bli mer påtagliga för mig. Kanske är det den situationen som fått mig att stanna upp lite grann och gett mig en insikt.

En insikt har jag fått som handlar om att det som händer mig så ofta under mina studier, det som jag inledde med att berätta, inte får vara det enda som händer. All den kunskap som jag samlar på mig under studierna som visserligen är oerhört värdefull måste vägas upp av mina erfarenheter. De erfarenheter som jag har av vem Gud är och hur han verkar måste också få ha sin talan. Min tro får inte bara ha ett språkrör utan två i det här fallet. Detta är inte en insikt om att studierna har förstört något för mig eller bara rört om i mig utan det är en insikt som gör min tro mer hel.

Jag sticker inte under stolen med att studierna ibland varit jobbiga och jag hymlar inte med att jag ibland önskar att jag fick göra något annat istället, men jag skämtar inte heller när jag säger att jag verkligen kan rekommendera att studera teologi. Funderar du på att bli pastor, men kanske blir skrämd av teologin, så vill jag säga liksom Jesus ofta säger, var inte rädd. Funderar du på att bli pastor och längtar efter att få bli uppbyggd av teologin, villa jag säga fantastiskt, men också att det kan vara bra att ha beräknat kostnaden innan.

Jag är otroligt tacksam över att ha förmånen att tillsammans med mina framtida kollegor få studera teologi. Tacksam över att vi tillsammans får vända och vrida, brottas och kämpa och hoppas och längta. Jag är tacksam till alla goda lärare som finns på THS och alla goda samtal som ständigt pågår. Jag är otroligt tacksam över den mognadsprocess som studierna inlett mig i och som jag också börjat se frukten av. Jag är idag oerhört tacksam över insikten om båda mina språkrör där studierna representerar ett av dem.