De vill se ett nytt Sverige!

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Inlägg av Rune W Dahlén

Förra året började vi använda humor i samband med Bön- och offerdagen för diakon- och pastorsutbildningen. Då handlade det om ett par helstôlliga predikningar som vi tryckte upp som affisch. Längst ner stod det: ”Tack gode Gud att det finns utbildning!” Du kan hitta affischerna här. Där finns också fyra tokpredikningar som vi aldrig använde oss av, och som aldrig publicerats förut.

Vid Annandagsinsamlingen till Missionskyrkans internationella arbete fortsatte man att använda humor, och likadant nu när det på nytt är Bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Se t ex årets affisch. Dessutom har Missionskyrkans nätpastor Nils Bryntesson inbjudit till en tävling med lustiga videoklipp som tydliggör att utbildning behövs.

Jag gillar verkligen detta. Vi har haft så många tråkiga affischer och insamlingskampanjer som alldeles för få har uppmärksammat. Vi behöver verkligen mycket mer humor i våra kyrkor. Vi behöver med självdistans kunna skratta åt oss själva, och vi behöver hjälpa människor att leva längre genom ett gott skratt.

Var det inte evangelisten John Hedlund som sa att vi ska hjälpa människor i våra möten att få skratta, och när de då sitter med gapande munnar öser vi samtidigt ner evangelium.

Och nu närmar vi oss sakens kärna.

Vi ska inte offra till diakon- och pastorsutbildningen enbart för att det är kul affischer och tävlingar. Eller bara för att vi ska kunna fortsätta predika om girighetens avigsidor.

Utan vi får vara med och offra därför att det finns 46 pastorskandidater – 23 kvinnor och 23 män – som brinner av iver att få förkunna evangeliet. Som älskar Jesus och som inget hellre vill än att fler ska få lära känna honom och bli hans lärjungar. Och därför att det finns 18 diakonkandidater som hett längtar efter att få jobba på Jesu uppdrag. Som är uppfyllda av kärlek till Gud och till de medmänniskor som de får betjäna genom omsorg, förbön, samtal och kärlekshandlingar.

Vi får vara med och be och offra för att dessa 64 diakon- och pastorskandidater ska få en utbildning som gör att de på bästa sätt kan tjäna i Guds rike. Som utrustar dem till att kunna göra skillnad.

De vill vara med och vända utvecklingen! De vill se nya människor komma till tro på Jesus. De vill se nya församlingar födas och växa upp. De vill se ett samhälle som alltmer präglas av Jesu sätt att leva. De vill att evangeliet i hela sin bredd ska få förkunnas i ord och handling.

De vill se ett nytt Sverige!

Vill du vara med och stötta dem i bön och offer?