Det finns ett skriande behov av Guds nåd

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 december, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ljung, EmelieFrån pastorskandidaten och gästbloggaren Emelie Ljung.

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.” (Rom 3:23).

Gud har kallat mig att berätta om sanningen i ett samhälle där begreppet sanning är relativt. Världens skapare har sagt åt mig att förkunna att det bara finns en väg till honom och det är genom hans son Jesus Kristus. Han har berättat för mig om människans behov av omvändelse från synden och att det finns försoning och förlåtelse. Det finns ett skriande behov av Guds nåd i människors liv idag. Människor törstar efter att höra om Frälsningen och Gud kallar människor för att förkunna att Jesus är vägen, sanningen och livet.

Kallelsen från Gud har alltid funnits där och allt annat som jag har gjort fram till 2011 är en förberedelse inför detta. Det är oväntat att märka att lotten hamnat på mig. Inför det faktum att Gud har funnit välbehag i mig känner jag en ödmjukhet som tydligast visas med att gå ner på knä. Det går att säga nej till uppgiften men då kommer du gå miste om de välsignelser som den medför, både för dig själv och för andra.

De teologiska studierna är en förberedelseperiod för ett liv i Guds tjänst och flera gånger har jag fått till mig orden ”skinn på näsan” och ”du måste vara väl påläst”. Inför dessa ord kan jag bara ana hur mitt liv kan komma att se ut. Jag gillar djupet i Guds kallelse och jag förundras över det gudomliga som brutit in. Framförallt känner jag en stark förvissning om att kallelsen till att bli ett språkrör för Gud är djupare och bredare än jag någonsin kunnat ana. Livets omständigheter påverkar inte Guds plan över en människas liv. Det ger mig tillförsikt och frid när omständigheterna ser ut att blockera t ex studieuppehåll, ändring i inriktning, eller när livet blir komplicerat på olika sätt. Mycket som för stunden inte verkar så relevant för pastorsuppgiften, kan bli det som är avgörande längre fram i livet.

Under mina två år som pastorskandidat har Gud lagt ner en önskan hos mig att se Guds helande hand i människors liv. Det enda sättet att få se en glimt av ett sådant skeende är att låta Gud tala in i livet genom sitt ord, Bibeln. Det är av signifikant betydelse att veta på vem vi tror och att inte skämmas för evangeliet. Kallelsen till att bli pastor har för mig utkristalliserats till att bli ett liv där gråzonerna i tron utmanas av ett tydligt budskap om frälsningen genom Guds son Jesus Kristus och ett liv i efterföljelse.