En fantastisk helg i Hemavan

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 september, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

I helgen som gick var 28 pastorskandidater i Hemavan. Kan det bli annat än bra?! Jag känner mig så oerhört privilegierad att få vara med i sådana här sammanhang, det ger mig hopp och tro inför framtiden.

Distriktsföreståndare Klas och gårdsföreståndare Mojo hälsade oss välkomna och vi kände oss verkligen välkomna. SMU Fjällgård i Hemavan är ett fantastiskt ställe som fler borde besöka. Mat och husrum bjöds vi på, vilket visar hur klokt gården och distriktet tänker inför framtiden. 28 blivande pastorer gör reklam för gården och vill gärna bli pastorer i Region Nord efter att ha sett det bästa av Norrland. Resekostnaderna stod vi själva för, men hade samlat in pengar vid åtskilliga bokloppis på THS.

Programmet bestod av gemenskap, bön, vandringar, information, lovsång, föreläsning av pastor Thomas Ahlberg från Vännäs, gudstjänst, förbön, samtal, möte med bibelskoleeleverna på Bibel Fjäll mm. En kväll fick alla pastorskandidaterna tre minuter var sig för att berätta om sig själva. Fantastiskt att höra alla berättelser – så väldigt olika, men lika i att man mött Gud och upplevt kallelsen.

Denna helg präglades också av förbön för Amireh och Zeinab, två iranska kvinnor som hotas av utvisning, samt för två unga män som försvunnit på fjället i närheten av Hemavan. Gruppen glömde tid och rum när det var tid för bön. Vi tackar nu Gud för männen som återfanns välbehållna och fortsätter att be för kvinnorna vars utvisning under helgen misslyckades men som fortfarande hotas av att bli utvisade trots dödshot mot dem.

En sak som gladde mig mycket var bredden vad gäller uttrycken för sång, bön och andakt. Det var inte bara moderna lovsånger ELLER psalmer utan lovsång OCH psalm. Och det var bön i storsamling och smågrupper, tyst bön och bön som leddes av någon, fri bön och skrivna böner. Det är så viktigt under en sådan här långhelg att alla kan känna igen sig någonstans i fromhetsmönstret, och att man tar tillvara många erfarenheter för att alla ska kunna vara med i sång och tillbedjan.

En sådan här helg ger effekter för hela läsåret på THS. De nya pastorskandidaterna kommer in i gemenskapen och gruppen svetsas samman. I år har vi för första gången prövat ett faddersystem för de nya, och det är härligt att se hur de lite mer vana tar hand om de lite mer ovana och erbjuder samtal och hjälp om någon skulle få bekymmer och frågor.

Klas Johansson twittrade under dagarna: ”Så oerhört tacksam för dagar ihop med pastorskandidater i Hemavan. Det finns hopp för Gemensam Framtid med en sådan resursbank!” Och det är bara att hålla med.

Det kommer fler bilder från helgen så småningom, men här är några till att börja med.