En församlingsbaserad utbildning

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Ibland låter det som om det finns två huvudtyper av pastorsutbildning i Sverige. Dels en församlingsbaserad, dels en icke församlingsbaserad. Och så förutsätts det att THS är av den sistnämnda sorten. Detta är väldigt galet!

Självklart är pastorsutbildningen på THS församlingsbaserad! Hur skulle den kunna vara något annat?!

Skolan ägs av församlingar sammanslutna i Gemensam framtid och pastorsutbildningen finansieras till stor del av kollekter i församlingar. Pastorskandidaterna har i en församling upplevt sin kallelse att jobba i församling. De har prövats av antagningsnämnden där samtliga ledamöter tillhör en lokal församling och där ordföranden är församlingarnas representant. Ingen antas utan att ha ett grundmurat förtroende i sin församling. Pastorskandidaterna utbildas på en skola där rektor och studierektor och kontaktlärare är pastorer och där de flesta lärare tillhör olika församlingar och där flera också är ordinerade pastorer.

Pastorskandidaterna förväntas ha varit församlingsanställda under minst ett år innan de påbörjar studierna. De kommer från en församling och är på väg till tjänst i en annan församling. Men de tillhör också en församling under sin utbildningstid och är ofta mycket aktiva där, en del även som deltidsanställda.

THS är en församlingsbaserad pastorsutbildning. Hela basen för THS är ju församlingar. Utan församlingarna skulle inte THS finnas.

Men inte nog med det. Alla pastorskandidater ska under minst tre år av sin utbildning ha regelbunden kontakt med en mentor som ska vara en församlingsanställd pastor. I pastorsmentorns församling kan pastorskandidaten följa pastorns arbete, iaktta och själv praktisera.

I tvåan, trean och fyran finns obligatoriska kurser där pastorskandidaterna i sammanlagt nio veckor ska vara ute på heltid i olika församlingar (VFU) som de inte tidigare haft kontakt med. De förväntas att under minst en sommar arbeta som sommarpastor i en församling. Varje termin har vi en alldeles ”vanlig” pastor som gäst i teologgruppen och som får tala över ämnet ”Lusten att vara pastor”. Vissa övningar i den praktiska teologin görs ute i en lokal församling. Varje höst gör vi en gemensam resa till ett distrikt där vi besöker några församlingar och får besök av någon eller några pastorer. På bön- och offerdagen till diakon- och pastorsutbildning skall alla pastorskandidater vara ute i församlingar och predika. Rektor, lärare och pastorskandidater är ofta ute och predikar även andra helger. En lärare, Johnny Jonsson, har detta till och med i sin tjänst på THS.

För några år sedan gjorde vi en undersökning om hur många församlingar som THS har kontakt med genom sina lärare och studenter. Och det visade sig vara mer än hundra församlingar. På en enda termin.

I vissa pastorsutbildningar ska man vara aktiv i en speciell utbildningsförsamling. Vi tror att vårt koncept är bättre, där de får se många olika församlingar och träffa många olika pastorer. Det ger dem en förståelse av bredden inom kyrkan och ger många exempel på hur man kan arbeta som pastor, samtidigt som kontinuiteten bevaras genom pastorsmentorn.

Vissa pastorsutbildningar bygger på att man läser vissa dagar i veckan och arbetar i församling resten av veckan. Det har säkert sina poänger, och vi välsignar de samfund och kyrkor som valt en sådan modell. Men vi unnar våra egna pastorskandidater att på heltid få ägna sig åt studier. Vi tror att det annars kan bli väldigt splittrat och att varken studier eller församlingsarbete kan ske riktigt helhjärtat.

Kort sagt (och än en gång): Pastorsutbildningen på THS är församlingsbaserad. Att påstå något annat måste bero på ren okunskap.

Fot(o)not: Den första bilden, med pastorskandidaten Thomas Sandin i predikstolen, är tagen av Oskar Ohlsson. Den andra bilden, med någon pastorskandidat och några numera ordinerade pastorer utanför Hässelby Missionskyrka, är tagen av Linnéa Lidskog.