En stor framgång för THS

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén. 

Högskoleverket föreslår att regeringen ska ge THS tillstånd att utfärda magister- och masterexamen inom området teologi. Eftersom regeringen har för vana att besluta i enlighet med Högskoleverkets förslag har vi på THS all anledning att redan nu glädja oss. 

Det är inte första gången THS ansöker om dessa tillstånd, men tidigare har Högskoleverket sagt nej. När en ny ansökan lämnades in begränsade vi oss till att ansöka om examenstillstånd i exegetisk och systematisk teologi. Det är naturligtvis oerhört glädjande och en stor framgång att högskoleverket självmant – utifrån en saklig bedömning av vår kompetens – gick ett steg längre än vad vi formellt hade begärt, och alltså tillstyrker att THS ska få tillstånd att utfärda magister- och masterexamen inom området teologi. Anledningen till detta var också att man hade gjort en jämförelse med hur det ser ut med examenstillstånden inom andra områden och då menade man att det var mer logiskt att bevilja oss tillstånd inom området teologi och inte bara inom två huvudområden.

Beslutet att tillstyrka examenstillstånd i teologi innebär att Högskoleverket nu överlåter åt THS att fatta beslut om ytterligare huvudområden där vi anser oss ha kompetens att utfärda magister- och/eller masterexamen. Där vi har lärarkompetens och utbildningsprogram för magister- eller masterexamen, där kan vi också ge dessa examina om regeringen går på Högskoleverkets förslag.

THS har sedan tidigare tillstånd att utfärda kandidatexamen i teologi. Men när THS nu förväntas få tillstånd att utfärda magister- och masterexamen inom området teologi så är det den första icke statliga teologiska högskolan i Sverige som får ett sådant tillstånd.

BliPastor.nu sänder härmed en gratulationshälsning till rektor Owe Kennerberg som så framgångsrikt lett arbetet fram till detta delmål.

Vad skulle nya examenstillstånd betyda för pastorsutbildningen?

En kandidatexamen i teologi uppnår man efter tre års heltidsstudier (180 hp). Men pastorskandidaterna inom Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan ska läsa fyra år. Det innebär att de nu får möjlighet att ta ut en magisterexamen i teologi om de väljer kurser på magisternivå och är beredda att göra ett examensarbete på den nivån. Den som vill kan även läsa ett femte år och få ut en masterexamen i teologi.

Våra kyrkor har behov av välutbildade pastorer. Det är en självklarhet i ett samhälle där allt fler har en lång akademisk utbildning. Men det är också nödvändigt att fylla det framtida behovet av lärare på THS. Genom de nya examenstillstånden underlättar vi för pastorer att läsa vidare för att sedan undervisa blivande pastorer.

THS bedriver också forskarutbildning i nära samarbete med andra institutioner. Sex doktorander har bihandledare vid THS och i huvudsak sin arbetsplats vid THS. Två forskarstuderande är heltidsfinansierade av THS medan de övriga doktoranderna finansieras genom arrangemang med fonder och kyrkliga organisationer.

Samtidigt som allt detta sägs är det viktigt att på nytt framhålla att det på THS finns ett väl utbyggt program för utbildning av pastorer. Här ingår också mycket som inte är en del av det akademiska programmet och som alltså inte tillhör det som granskas av Högskoleverket. Det gäller Andligt forum, röst- och talvård, kommunkationskurser, terapeutsamtal, predikoövningar, mentorssamtal, teologgruppssamlingar, temadagar, retreater etc. Tillsammans med de akademiska kurserna blir detta en pastorsutbildning att vara stolt över inom Gemensam framtid.

Rune W Dahlén (som lånat en del formuleringar från Högskoleverkets rapport och från Owe Kennerberg)