Ett helt liv att lära känna Gud

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 februari, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

HannaSaraLeonesFrån pastorskandidaten och gästbloggaren HannaSara Leones.

Det tar ett helt liv att lära känna Gud,  sa Gregorios av Nazianzos.

Ja, om det ens räcker. Denna sanning blir mer och mer min. En tröst, utmaning och anledning att ännu mer söka Gud. Gregorios var en av de tre kappadokiska fäderna som var med och utformade treenighetsläran på 300-talet, och han kallades även Gregorios teologen. Men trots detta menade han att det tar ett helt liv att lära känna Gud.

I de teologiska studierna skriver jag tentor och PM och jag ska fixa ett visst antal högskolepoäng. Men det sätter också igång en mängd processer i mig och min relation till Gud. Min bild av honom utmanas och prövas mot andras, och påverkas av min egen vandring genom livet.

Det tar ett helt liv att lära känna Gud.

Den process jag upplever mig vara mitt inne i kommer antagligen att pågå hela livet, och påverkas av olika skeden och saker som jag möter i mitt liv. För Gud är Gud i hela mitt liv. Jag har honom att förhålla mig till, och genom allt får jag be om hans vägledning genom mitt liv och se hur han verkar och vilka vägar han för mig på.

I denna vandring som har blivit min, har jag lärt mig värdesätta att ha en andlig vägledare. Jag har genom min pastorsutbildning blivit tilldelad en andlig vägledare, en person som hunnit vandra lite längre i livet än jag. Henne träffar jag 2-4 gånger per termin för samtal om tro, Gud, kallelse, församling – ja allt som rör det andliga livet.

Hon är min medvandrare ett tag. Hon ställer frågor som gör att jag ser saker från ett annat perspektiv. Ibland ger hon mig andliga övningar att göra hemma och frågor att fundera över. Allt detta hade kanske pågått ändå, om än på mindre organiserat sätt. Men med hennes hjälp kan jag vandra lite bättre, se sammanhang i allt som sker och få hjälp när jag har frågor eller om jag kört fast. Jag lär mig med hennes hjälp att se vad Gud gör i mitt liv, och vad han talar till mig om.  Istället för att se punktuella händelser där han griper in, har jag lärt mig att se större skeden, perioder och sammanhang i min vandring och mina funderingar. I mitt liv där jag får lära känna Gud.

Jag önskar att många fler, ja, att ni alla ska hitta någon medvandrare, en person som kan vara er andliga vägledare. Jag önskar för mitt liv att jag alltid ska få ha det, en person som Gud satt i mitt liv för att vägleda mig genom min vandring med honom. För att bättre lära känna honom själv.

Ef.3:17b-19
Stå fasta och var stadigt rotade i honom,
så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta
bredden och längden och höjden och djupet
och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap,
tills hela Guds fullhet uppfyller er.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Snart är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. I de flesta församlingar äger det rum söndagen den 9 mars. Fram till dess kommer vi att blogga på BliPastor.nu varje vardag. Vi har valt att behandla lite olika ämnen för att belysa vad pastorsutbildningen innehåller och vad det innebär att vara pastorskandidat.