Finns det hopp?

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 mars, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Inte kunde nog någon av oss i redaktionen i september när vi satt och spånade tema för Årsringar 20 ana hur världen skulle se ut ungefär ett halvår senare. Temat för Årsringar 20 känns ännu mer aktuellt än vad vi skulle kunna trott. För det tema vi landade i var ”Hoppets väg” där vi vill fokusera på det hoppfulla i en värld där det råder hopplöshet på flera områden.

Vi använder oss av uttryck som att ”hoppet är det sista som överger en” och ”så länge det finns liv finns det hopp”. Men ibland kan vårt inre liv kännas mörkt och vi kan inte veta om eller när det kommer vända. I församlingen kan det kännas oroande inför framtiden när kyrkbänkarna ekar tomma och statistiken pekar på minskande medlemsantal. När vi slår på nyheterna hör vi om klimathot och klimatkris, om ekosystem i vår värld som kommer löpa amok om inget drastiskt sker. Då är det inte alltid hoppet känns närvarande. De där uttrycken om hopp kan kanske mest upplevas som tomma ord. Men är det verkligen så? Eller vågar vi ha en viss optimism? Kan vi skymta ett hopp?

Vi får sätta vårt hopp till Herren, precis som vi läser i flera av Psaltarens psalmer. Det får bära i alla områden: vårt inre, församlingen och omvärlden. I vårtid får vårens knoppar påminna oss om att det finns hopp mitt i det som verkar hopplöst.

Omslag - Årsringar 20, Hoppets vägÅrets nummer fokuserar på de tre områdena av klimatet, det inre livet och församlingen. Tre områden som jag märkt ofta kommer upp i samtal både oss pastorskandidater emellan men även runt om i församlingar. Hur kan vi vara församling och lärjungar när statistiken pekar åt ett håll och vi vill tro på en vändning. Årsringar 20 vill inspirera till att vara just församling och lärjunge mitt i dessa situationer. Att få sprida hopp till vår värld!

Om inte din församling får besök av en pastorskandidat under våren så går det bra att beställa tidningen, den skickas då till församlingen. Beställ via cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se. Tidningen kostar minst 50 kr och frakt tillkommer.

Guds välsignelse!

Sara Klintemyr – Pastorskandidat och chefredaktör Årsringar 20