Från hjärna, till hjärta.

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gästinlägg av David Wedegård T1

Att studera teologi handlar om att sätta något i rörelse. Först handlar det om att sätta hjärnceller i rörelse så att jag kan få mer kunskap om Gud. Vi läser kurser i Nya och Gamla Testamentet, kyrkohistoria, filosofi och etik med mera. Allt detta för att kunna tjäna församlingen med kunskap. Men det handlar också om att sätta igång en rörelse som går från hjärna till hjärta. När kunskapen jag fått verkligen får uttryckas i handling. Vad hjälper det att veta en massa om vad Gud har gjort genom historien om jag inte vet vad jag ska göra av den kunskapen.

För att utbildningen inte bara skall stanna i hjärnan behövs en helt annan sida i utbildningen vilket inte finansieras av staten. Statens skatter ser till så att vi kan få en gedigen utbildning som inte kostar en halv förmögenhet och som dessutom ger, oss som studenter förmånen med bidrag genom CSN. Men (och detta är ett stort men!) skatten täcker inte den del i utbildningen som formar oss studenter efter Guds hjärta. Vi behöver en sida av utbildningen som sätter akademin i rörelse från hjärna till hjärta.

Vi får bland annat genom de gåvor som offerdagen ger möjlighet till att åka på retreater, träffas till teologgrupp där vi får brottas med olika frågor tillsammans med mer erfarna pastorer eller ledare av olika slag. Vi får även mer djupgående samtal med professionella terapeuter innan vi går ut i tjänst för kyrkan. Allt detta för att pastorerna skall kunna tjäna församlingen på bästa sätt. När vi kommer ut som fullfjädrade pastorer ska vi inte bara ha mer kunskap om Gud, utan också vuxit i kärlek till församlingen som är Kristus i vår värld.

David Wedegård – T1