Fyra nya pastorskandidater

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 maj, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Numera kan ytterligare fyra personer i världen kalla sig pastorskandidater i Svenska Missionskyrkan. Det är Anna, Rebecca, Linus och Ann. Vi gläder oss över att Gud kallar människor in i tjänst i vår tid. Samtidigt som vi inser att dessa förmodligen aldrig kommer att bli pastorer i just Missionskyrkan, utan i den kyrka som troligen bildas om en dryg vecka.

Antagningsnämnden i Missionskyrkan kommer att finnas kvar åtminstone detta året ut, och för en dryg vecka sedan hade vi alltså ett nytt sammanträde. Det är fantastiskt att läsa ansökningarna om att bli diakon- eller pastorskandidat. Det stärker tron och ger hopp inför framtiden.

Samtidigt sitter jag med i arbetsgruppen om ordination i den nya kyrkan. En spännande uppgift, men inte alldeles enkel. Det finns många olikheter som behöver jämkas samman till något nytt och bestående. Och det viktiga är förstås inte att bara hitta en fungerande kompromiss, utan att kunna hitta fram till något som fungerar i vår tid och som gör att vi blir en kyrka som kan nå nya människor med evangelium. Vi vill bli en kyrka som växer! Vi får inte nöja oss med något mindre än det!

Annars är det läsårsavslutning på gång. Det är mycket som vi nu gör för sista gången detta läsår. Jag har t ex avslutande samtal med alla pastorskandidater under några dagar. Och imorgon avslutar jag kursen som heter ”Olika bakgrund – gemensam framtid”. En kurs om equmeniakyrkan.

I torsdags hade vi den sista teologgruppssamlingen i år. En riktig höjdarkväll där Per Westblom delade personliga erfarenheter av att ha gått in i väggen och sedan återkommit till samma pastorstjänst i samma församling. Personligt och närgånget och med viktiga råd för att slippa gå in i väggen.

På torsdag kväll i nästa vecka blir det ordinationsgudstjänst. Då ordineras sju nya diakoner och nio nya pastorer. Det blir troligen den sista ordinationsakten i Svenska Missionskyrkan. Se till att vara på plats!

Här några bilder från teologgruppssamlingen till sist: