Gud visar oss sitt ansikte

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 januari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

För ganska länge sedan nu arrangerades på Lidingö folkhögskola ett seminarium med temat ”Utsatthetens ansikte”.

Jag minns det som ett angeläget seminarium som handlade om utsatthet och om diakoni.

Djupast sett handlade det väl om relationer. Det vi alla lever i på ont och gott.

Alla söker vi ett ansikte, eller hur? När jag läser min Bibel så ser jag hur Gud på olika sätt ständigt vill vända sitt ansikte till oss.

Jag har ett arbete som medför att jag ofta sover hemifrån. Vid ett sådant tillfälle var det svårt att somna, vilket jag sällan har svårt för hemma!

Jag tog till mig det beprövade rådet att börja räkna får. Det hjälpte inte, så jag struntar i att räkna får och börjar tala med Herden istället. Det känns bättre, men jag somnar inte.

Jag tittar upp i taket. Det visar sig vara gjort av gamla, tjocka trästockar med många kvistar och mörka märken.

Till slut upptäcker jag det jag omedvetet söker. En bild blir så tydlig. Jag ser där uppe två ögon, en näsa och om jag anstränger mig, en leende mun!

Jag har funnit ett ansikte. Jag blir lugn. Jag kommer till ro. Jag somnar.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid.”

Vi söker alltid ett ansikte. Gud vill visa oss sitt ansikte.

Som pastor i Guds församling får vi vara med och tillsammans med många andra skapa och vårda relationer. Det är vår kallelse.

När den treenige Guden tröttnat på människans försök att beskriva vem Gud är så sänder denne Gud sin Son till världen. Gud visar sitt rätta ansikte. Sådan Jesus Kristus är, sådan är Gud.

Det är församlingens kallelse att ständigt återberätta detta. Där får vi vara med. Det är väl det som kallas nåd!

Göran Zettergren

Göran Zettergren är missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Han har tidigare haft församlingstjänst som pastor, bl a i Flatåskyrkan i Göteborg, och han har varit distriktsföreståndare i Västra Götalands distrikt. I höst återvänder han till Göteborg för att bli pastor och församlingsföreståndare i Betlehemskyrkan.