Harry Potter och kallelse?

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 mars, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från pastorskandidaten och gästbloggaren Hampus Flyman.

Under min uppväxt funderade jag en hel del på min plats här i världen. Vem är jag och vad ska jag göra med mitt liv? Jag har länge burit på bönen att Guds vilja ska ske i mitt liv. Det är en utmanande bön att be, för det är inte alltid som min vilja är den samma som Guds. Guds vägar för våra liv kan ibland kännas svåra och märkliga. Men det är också där, dit Gud leder oss, som vi kan komma till vår fulla rätt.

För tid sedan såg jag om den sista Harry Potter-filmen där slutstriden mellan Harry och den ondskefulle Voldemort avgörs. För att kunna besegra Voldemort behöver Harry och hans vänner först hitta och förstöra Voldemorts sju horrokruxer. Ett av de sista är ett sedan länge försvunnet diadem som ingen levande vet var det finns. Det enda de vet är att det ska finnas någonstans på Hogwarts, deras skola. De har bara 1 timme på sig att hitta det innan Voldemort och hans anhängare kommer att invadera skolan för att döda Harry och hans vänner. En av dessa vänner är den något annorlunda Luna Lovegood, en person som många ser som lite blåst och flummig. Hon har ett drömmande uttryckssätt och en fallenhet för att berätta gamla märkliga legender som ingen bryr sig om.

När Harry i all stress är på jakt efter det där diademet så vill Luna prata med Harry om något. Harry blir frustrerad. Han har inte tid för flummiga berättelser, han måste hitta det där försvunna diademet och skyndar vidare. Men Luna står på sig och får Harry att lyssna. Det hon har att säga blir en avgörande ledtråd som hjälper Harry att hitta horrokruxen. De lyckas förstöra den och kan sedan besegra Voldemort och hans ondska.

Om inte Luna hade varit den hon var, med sina egenheter och sina intressen hade de inte kunnat hitta det försvunna diademet, och då hade de inte lyckats. Trots att de flesta tyckte Luna var konstig så var hon med och spelade en avgörande roll.

Gud har skapat oss olika efter sin vilja. Vi ser olika ut, vi kommer från olika platser och vi är bra på olika saker. Men Gud har en plan och en uppgift för var och en av oss. Det finns en väldigt bra anledning till att just du finns till. Du är en unik pusselbit i Guds rike. Genom att leva tillsammans med Jesus och be bönen om att Guds vilja ska ske med ditt liv så kan du bit för bit upptäcka hur din pusselbit ser ut och vilken plats och funktion den har i Guds rike.

När jag hade varit ungdomsledare i två år tänkte jag att jag skulle bli fysioterapeut. Så jag flyttade till Lund och började studera. Men efter en och en halv termin kände jag att det inte var den rätta platsen för min pusselbit. Jag kände att de egenskaper och gåvor som Gud hade utrustat mig med skulle komma till större nytta som pastor. Jag skulle säkert ha kunnat göra en del bra saker som fysioterapeut, men det var inte så min pusselbit såg ut. Om jag skulle kört vidare och blivit det jag tänkt så skulle pusslet få ett hål där det var meningen att jag skulle vara. Det finns ingen annan än du som kan fylla hålet där just din pusselbit ska vara. Hur ser den ut, din pusselbit? Var i Guds rike ska den vara? Vågar du be bönen om att Guds vilja ska ske i ditt liv?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Den 12 mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. Den 24-25 mars är det Öppet Hus och Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola). Och den 15 april är sista dag för ansökan till THS inför hösten. Under den här perioden kommer vi att blogga ofta på BliPastor.nu.