Hönö – nu kommer vi!

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 juli, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Under Hönökonferensen den 2-9 juli kommer jag, Rune, att finnas med som vanligt. Min viktigaste uppgift är att sitta i enskilda samtal med de som funderar på kallelsen till pastor, diakon eller missionär. Men det finns också ett seminarium om kallelsefrågorna, och de tas även upp i onsdagskvällens missionsmöte.

Om du vill ha ett samtal om kallelse, utbildning och tjänst kan du ringa, maila eller smsa. E-post rune@ths.se. Tfn 0730-48 27 48. Seminariet om kallelse hålls onsdagen den 6 juli kl 13.30 i Hönö missionskyrka. Där medverkar den nyordinerade diakonen Eva-Marie Claesson, pastorskandidaten Linus Brengesjö samt jag. Samma kväll kl 20 är det missionsmöte i tältet med möjligheter till förbön för bibelskoleelever, ungdomsledare, volontärer, diakon-, präst- och pastorskandidater m fl, samt inte minst för de som funderar på kallelsen och ännu inte kommit till klarhet.

När jag tillträdde tjänsten som utbildningssekreterare i SMK hösten 2002 uttalades ett önskemål om att jag skulle ägna mycket tid åt rekryteringsfrågor. Min fundering blev då: Var möts mest missionare på en och samma plats, och framför allt unga människor? Svaret var självklart: Hönökonferensen.

Alla kommer inte dit, och konferensen passar inte alla. Det finns många goa missionare som aldrig satt sin fot på Hönö men som lever av Guds nåd och arbetar troget i sina församlingar. Så Hönökonferensen är förvisso inte enda stället där man bör tala kallelsefrågor, och så är ju inte heller fallet.

Men Hönökonferensen är viktigt, och med stor generositet har jag blivit mottagen. Sommaren 2003 erbjöd jag för första gången samtal om kallelse och det blev ett 25-tal samtal. I slutet på veckan hann jag knappt varken äta eller gå på möten.

Samtidigt är jag mån om att inte ”fiska i andras vatten”. Efter bildandet av Gemensam framtid är det naturligt att samtala om kallelse med människor från Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Om det kommer personer från andra samfund kan vi givetvis samtala om kallelsefrågor, men det är en hederssak att inte försöka locka över någon från något annat samfund. Samtidigt är det, Gud ske pris, inte särskilt viktigt för unga människor i vilket samfund de verkar, bara det är i Guds rike.

Hönökonferensen arrangeras av Hönö missionsförsamling. Det är en helt enastående insats. En konferens av det här slaget skulle knappast ett helt samfund kunna ordna, men det görs år efter år av en enda församling.

Just nu har 1790 personer anmält att de kommer via Hönökonferensens Facebooksida, och i själva verket är det kanske 5000 som deltar åtminstone något under konferensen. Mötestältet som rymmer ca 2.200 personer brukar vara fullt, och ofta överfullt vid kvällsmötena och ungdomsmötena. Bibelstudierna kanske samlar 1.500 personer. Två gånger om dagen. Under sex dagar. Och hur många som lyssnar via närradio eller CD-skivor vet förstås ingen. Till detta kommer barnmöten, tonårsbibelstudier, seminarier, bönetillfällen, gudstjänster, dopförrättning etc. En kollekt på nästan 100 000 kr brukar samlas in till SMKs internationella arbete.

Det är oerhört imponerande att se alla församlingsmedlemmar som arbetar ideellt under hela veckan med köksarbete, städning, vaktmästeri, närradio, ekonomi etc etc. Ni är guld värda! Ert arbete har stor betydelse för svensk kristenhet!

Och det är imponerande att se de medverkande som förbereder sig till tänderna. På Hönökonferensen går det inte att segla in vid ett eller två möten och predika, utan är man kallad som medverkande gäller det från söndag till söndag. Det ger en stabilitet och trygghet i konferensen som gör att den drar deltagare från de flesta olika samfund och kyrkor. Gud välsigne er medverkande!

Men det viktigaste är förstås det som sker på ett andligt plan. Ett stort antal personer brukar komma fram för förbön. Två själavårdare finns anställda under hela veckan och har ofta mycket att göra. Hundratals och kanske tusentals människor återvänder till sina församlingar från Hönö förnyade i sin tro och sin tjänst. Många har också upplevt sin kallelse under konferenserna. En av dem ordinerades till pastor i SMK för bara en månad sedan.

Hönö – nu kommer vi!