Jag älskar att fira nattvard

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 januari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Tisdag, klockan är snart tolv. Jag har precis fått fira gudstjänst tillsammans med andra studenter och några lärare. Innan gudstjänsten hade vi en föreläsning som verkligen utmanade min bild av bibeln och av Gud. Det kändes skönt att i gudstjänsten få vara inför Gud istället för att försöka förstå honom. Jag älskar att fira nattvard. Även om jag inte till fullo förstår nattvarden, det kommer jag nog aldrig göra, så är det för mig oerhört starkt att så konkret få ta emot Gud i mitt liv.

 

Är det verkligen så att någon som studerar teologi lär känna Gud bättre än andra som inte gör det? Har pastorer bättre relation till Gud än andra kristna?

 

Jag tror inte att mina teologistudier nödvändigtvis gör att jag lär känna Jesus bättre än andra. Iallafall upplever inte jag det så. Min första termin här på THS vid Enskilda Högskolan Stockholm är snart över och en slutsats jag kan dra är att det på ett sätt är lika lätt att glömma Guds närvaro här som på andra platser. Det är som att man läser så mycket om Gud så att man ibland glömmer att be till Gud. Eller som om att man sätter Jesus på en stol bredvid sig och säger ”sitt här tills jag listat ut hur allt står till”.

 

På THS finns det platser att ta sig tid att umgås med den helige. Där man får hjälp att tillsammans med den helige Ande ta till sig det man läser. Varje tisdag firar vi gudstjänst tillsammans och övriga dagar finns möjlighet att mötas för andakt. Att för en stund få påminna sig om att Gud är den som alltid är nära och vill bygga en relation med mig är gott. I andakterna får jag höra hur andra studenter formulerar sig i mötet med teologistudierna. Hur de som har läst längre än jag tar sig an olika bibeltexter och teman. Oavsett om man är pastorskandidat eller inte så tror jag den personliga relationen till Jesus verkligen får möjlighet att frodas när bibelstudier och bön kombineras.

Aron Petersson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan