Jag har en dröm…

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 mars, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Flyman, Hampus 2Från pastorskandidaten och gästbloggaren Hampus Flyman.

Det är en ganska sliten inledning på ett tal. Men jag har en dröm. Jag drömmer om att människor ska komma till tro och få ett bättre liv i Kristus så att Guds rike får växa.

I höstas påbörjade jag mina studier för att, om Gud vill, bli pastor. Det har inneburit flytt till storstaden, nya sammanhang, nya vänner och nya kunskaper. Jag har bara hunnit med sex månader på THS än så länge, men jag har redan lärt mig en hel del. Bland mycket annat så har jag fått läsa kyrkohistoria. Där fick jag upp ögonen för att man har tänkt ganska olika om den kristna tron genom historien. Varje tid har haft sin teologi anpassad till sin kontext. Olika kontexter, eller sammanhang, behöver olika teologier för att möta sin tidsanda och sin tids människor. Jag tror samma sak gäller med hur vi uttrycker oss och utformar våra samlingar som kyrka idag. Vi behöver fundera på vilken kontext vi lever i för att nå ut med evangeliet så bra som möjligt. Det är lätt att fastna i gamla spår och bara köra på utan att reflektera.

Idag kämpar många församlingar med sviktande medlemstal och ökande medelålder. Hur kommer detta sig? Är Jesus inte längre relevant för dagens människor? Jo, det tror jag att han är. Jesus är fortfarande relevant idag år 2016. Kan det vara så att våra kyrkors teologi och uttryckssätt inte riktigt hängt med när kontexten vi lever i förändrats? Vi lever under ett nytt årtusende i en ny kontext. Men mycket i våra uttryckssätt och sätt att forma våra gudstjänster kommer från förra årtusendet. Jag tror inte människor är mindre intresserade av tro idag. På en del platser finns ett stort ungdomsarbete, men steget in i församlingen är ofta allt för stort. Om språket och tonerna är så främmande att en som för första gången besöker en gudstjänst inte kan ta till sig evangeliet i det som sker, då behöver vi tänka om. Inget ont mot orgel och psalmer, för att ta ett exempel, de har betytt väldigt mycket för väldigt många människor i våra kyrkor genom åren, och har fortfarande en viss roll att fylla. Jag säger inte att orgel och psalmer måste försvinna för att människor ska lära känna Jesus.  Men vi behöver fundera på hur man på ett bra sätt når ut med evangeliet i just den kontext man som kyrka lever i idag.

Jag drömmer om att Guds rike ska växa. Då får inte våra former bli ett hinder. För att leda människor till tro behöver vi kunna möta den kontext vi lever i idag.

– – – – – –

Snart är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. I de flesta församlingar äger det rum söndagen den 13 mars. Och den 18-19 mars är det Öppet hus och Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola), med sista anmälningsdag den 11 mars. Fram till dess kommer vi att blogga på BliPastor.nu minst två gånger i veckan. Vi har valt att behandla lite olika ämnen för att belysa vad pastorsutbildningen innehåller och vad det innebär att vara pastorskandidat och pastor.