Kaffe, Gud & Kallelse

Efter två år som ungdomsledare fick jag under våren 2021 möjligheten att jobba för en organisation som heter Shalom Fält. En av de delar som ingick i jobbet var att möta unga vuxna på Hela människan och fika med dem. Många som befann sig där var fast i missbruk, hade lämnat det eller på grund av olika omständigheter hamnat i samhällets periferi och blivit ensamma. I fikastunderna med besökarna och de övriga volontärerna fanns en villkorslös kärlek till den andre, man dömde ingen där utan man såg människan. I detta kunde jag känna en väldigt påtaglig Gudsnärvaro, i något så vardagligt som att dricka kaffe och prata väder. Här blev kallelsen att bli pastor självklar för mig. Tillvaron som Jesus nåd och kärlek skapade genom kyrkan var något jag ville befinna mig i och vara en del i att spridda vidare, något jag fått göra tidigare men kände först här att det var min kallelse.

Johan Wahlström, pastorskandidat i Equmeniakyrkan