Kallad till Ordet

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 februari, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från pastorskandidaten och gästbloggaren Peter Mänder.

I början fanns Ordet. Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet blev människa och levde bland oss (Joh 1:1, 14).

Jag kommer inte från en kristen bakgrund, utan blev viss om mitt kall att vara kristen först när jag var 19. Hade någon citerat bibelverserna här ovanför till mig innan dess hade jag inte förstått någonting. Eftersom livet för mig då inte handlade om att Gud hade blivit människa, utan snarare att människan hade blivit gud(ar).

Jag ansåg att jag hade bara mig själv. Skulle jag sätta min tillit till någon annan? Knappast! Särskilt inte med tanke på alla gånger som människor svikit mig. Skulle jag lyckas med något i livet, var det bara en person jag kunde lita på. Mig själv. Att sätta min tillit till någon annat var för mig bara bisarrt. Särskilt om det var till något vi inte ens kan se eller ta på! Så detta med ”Gud” var fullkomligt ointressant.

Ett avgörande ögonblick senare hade livet tagit en vändning som ingen människa skulle kunna förutse. Det var som att mina ögon öppnades för första gången. Jag ser plötsligt på mina medmänniskor inte med misstänksamhet och missunnsamhet – utan med en växande kärlek. En kärlek som skulle komma att få mogna med åren. En kärlek som jag än idag fortsätter att lära känna. En kärlek jag tror att alla människor är kallade till.

Guds kärlek genom den Ande jag döpts i har dock inte bara kallat mig till att leva mitt liv i församling, utan också till att bli pastor. Nu har jag i över fyra år studerat på Teologiska högskolan i Stockholm – en plats där kärleken till Gud, mina medmänniskor och mig själv har fått sjunka djupare in i mitt hjärta. En plats där vi får fördjupa vår relation med Gud genom att bland mycket annat både få pröva och prövas i studiet av Bibeln. THS är en plats där jag fått brottas med mina tvivel och med Gud för att gång på gång göra insikten att tron håller.

Vad jag lärt mig genom dessa år är hur ingen människa kan klara sig själv. Ensam är inte stark. Vi behöver varandra för att överleva. Vi är skapade så av en anledning. Liksom vi är skapade ofullständiga, vilket gör att vi behöver försoning och förlåtelse i våra liv. Vi behöver sätta vår tillit till något större än oss själva för att komma ur vår stolthet, för att kunna försonas med livets verklighet. Så Gud blev människa genom Jesus Kristus, för att kalla oss till sig i sitt försoningens rike. Gud ger av sin makt genom att dö på korset, för att uppstå och ge oss av sin kraft – sin heliga Ande.

I detta – i Ordet finns mitt kall. Det har räddat mig.

Jag ber dig Gud att även rädda andra, genom att göra ditt kall till alla människor så tydligt att det inte går att betvivla. Gör ditt Ord synligt i våra hjärtan genom din heliga Ande. Gör ditt kall och din väg tydlig. Låt vår väg bli din. Amen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Den 11 mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. Den 16-17 mars är det Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola). Och den 15 april är sista dag för ansökan till THS inför hösten. Under den här perioden kommer vi att blogga ofta på BliPastor.nu.