Kallelse & förtroende

Jag tackar Kristus Jesus, vår Herre, som har gett mig kraft, för att han ansåg mig värd förtroendet att bli hans tjänare.

Dessa ord i 1 Tim 1:12 är viktiga i relation till kallelsen. Att hörsamma kallelsen är att lita på Guds förtroende för oss. Gud har utsett alla människor att vara sina medarbetare på jorden. Att leva för att Guds rike ska förverkligas redan i vår tid, på vår jord. Kallelsen sträcker sig bortom pastor och diakon, den gäller allas liv. Jag vet inte vad just min kallelse till pastor kommer innebära, men jag litar på Guds förtroende för mig och att Guds nåd bär mig.

Viktor Berméus, pastorskandidat i Equmeniakyrkan