Kanske når en viskning fram

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 februari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Per Westblom, gästbloggare.

När jag som 22-åring började studera till pastor på Betelseminariet, hade jag varit på väg dit sen jag var 15 år och deltog i skolans bibelkonferens. Vandringen var inte spikrak men ändå ganska tydlig: jag levde med kallelsen att ”blipastor”.

Är det ansvarsfullt av Gud att kalla en 15-åring? Ungefär så frågade den person som en lägerkväll kom fram till mig i en bönesamling och sa att Gud nog hade kallat mig till att tjäna honom på heltid. Ja, hon frågade inte mig det, men berättade att hon hade sagt så till vår Herre när han ombad henne att prata med mig. Ja, då var det ju i alla fall sagt och jag fick leva med den kunskapen. Var det ansvarsfullt av henne, kan man förstås fråga. Talar Gud så, frågar någon annan. Och: är det allt du har att gå på när du säger att Gud har kallat dig? Nej, det är det inte. Men det började där.

En process startar alltid någonstans, ibland storslaget med bomber och raketer, oftare i liten skala med en viskning eller en enkel fråga: kan det vara så att han vill sända dig…? Någon behöver ställa frågan, och den som frågan riktas till behöver vara öppen för att livet kan ta en annan vändning än han eller hon hade tänkt. Jag upphör inte att fascineras över att så många har den mottagligheten.

Under den tid som kommer blir frågorna om kallelse ställda på ett tydligt sätt. Dels genom våra samfunds offerdag för utbildning och dels vid Kallelsedagarna på THS och Betel 16-17 mars. Välkommen att vara delaktig i Guds kallelseverk genom dessa arrangemang. Vem vet, kanske når en viskning fram till dig under något av dessa tillfällen. Vågar du utsätta dig för det?

Per Westblom är nationell missionssekreterare i Svenska Baptistsamfundet och kontaktperson för Baptistsamfundets pastorskandidater. Tidigare har han varit pastor i Kyrkan vid Brommaplan, och nyligen blev hans utsedd till koordinator för arbetsgruppen ”Församling” i Gemensam Framtid. Svenska Baptistsamfundet har sin bön- och offerdag för ledarutveckling och utbildning nu på söndag, den 26 feb.