Lyssna till erfarenheter

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 februari, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

SigneEkströmFrån gästbloggaren och pastorskandidaten Signe Ekström.

Jag är tacksam att min pastorsutbildning inte bara innefattar fyra års teologiska och ibland väldigt teoretiska studier. Att det finns verklighetsförankring är viktigt för mig. Och verklighetsförankring kan i pastorsstudier vara att få erfarenhet av tjänst och få lyssna till andra pastorer i tjänst. Det sker på olika sätt genom utbildningen men några sådana tillfällen är det vi kallar för Teologgrupp (TG).

På dessa träffar är det oftast en eller flera inbjudna gäster. Kvällen brukar börja med att vi alla fikar tillsammans vilket ger tillfälle att få umgås och lära känna de andra pastorskandidaterna lite mer. Vi brukar få information om vad som rör sig just nu och allt det som gäller oss kandidater. Sedan får vi lyssna till undervisning vilket brukar följas av samtal och diskussion. Och undervisningen kan ha ganska stor variation. Men det blir ändå lite annat än det man annars läser.

Ett TG-tillfälle som jag bär med mig var då några pastorer som hade arbetat några år kom och berättade om de första åren i tjänst. Det var när jag befann mig i slutet av min egen utbildning vilket gjorde det väldigt givande och för mig verklighetsnära att lyssna till. Och jag kände mig tacksam att få lyssna till andras erfarenheter innan jag själv ska stiga ut i en liknande situation. Sådant borde vi göra mer. Lyssna till erfarenheter hos de som gått före. Tänk vilken förmån vi har som befinner oss i en församling brukar jag tänka då, med så många olika åldrar och så mycket att ge varandra, så nära tillhands.

DSC_0516

Kvällarna på TG brukar avslutas med att vi samlas för bön och lovsång i kapellet. Då brukar vi be för den eller de som delat och undervisat under kvällen och även be för varandra och få förbön. Och jag tror att pastorsutbildningen inte hade varit vad den är utan de här tillfällena, och flera andra saker som är utanför själva studierna men ändå så centrala i utbildningen. Det blir då tydligt för mig att det inte bara är mitt intellekt som ska formas utan också mitt hjärta och min tro. Självklart är det viktigt att få hitta ett andligt hem även i andra sammanhang, som församlingsgemenskap utanför skolan. Men dessa kvällar påminner mig ändå om att vi inte bara är studenter tillsammans utan att vi delar något mer och något djupare.

– – – – – – – – – – –

Snart är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. I de flesta församlingar äger det rum söndagen den 9 mars. Fram till dess kommer vi att blogga på BliPastor.nu varje vardag. Vi har valt att behandla lite olika ämnen för att belysa vad pastorsutbildningen innehåller och vad det innebär att vara pastorskandidat.