Mars – en månad full av möjligheter

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 mars, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmeniakyrkan har under mars månad ett särskilt fokus på utbildningarna till diakon och pastor. Bön- och offerdag för utbildningarna och Kallelsedagar står på agendan. Pastorskandidaterna ger också ut tidningen Årsringar, ett sätt att uppmärksamma kallelse, utbildning och tjänst och samtidigt samla in ekonomiska medel till pastorsutbildning här i Sverige och internationellt. Mer om allt detta finns att läsa här på blipastor.nu.

Mars månad är också en tid för reflektion och bön. Den kristna fastan infaller under den här perioden och under fastan får vi människor möjlighet att skala av, renodla, fokusera. Vad vill du reflektera över i ditt liv just nu? Kanske har du en längtan efter något mer? Efter att få göra skillnad på riktigt, med hela dig? Är det något som skaver, någon tanke du inte riktigt kommer ifrån?

Du som funderar på om diakon eller pastor vore någonting för dig är välkommen att höra av dig till någon av oss som arbetar med medarbetarrekrytering inom Equmeniakyrkan. Du är också varmt välkommen med på den digitala Kallelsedagen 20 mars. Anmälan är formellt stängd, detta av planeringsskäl, men vi har möjlighet att ta emot din anmälan till i början av nästa vecka.

Linnéa Lidskog, handläggare för medarbetarrekrytering och kontaktperson för pastorskandidater i Equmeniakyrkan