Men hallå!

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 januari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu har jag hört det igen. Men det är inte sant! Svenska Missionskyrkans församlingar samlar INTE in kollekter för att finansiera Svenska kyrkans prästutbildning. Nej, nej nej! Men vi är jätteglada för varenda prästkandidat på THS eftersom skolan skulle behöva läggas ned utan dem.

Så här är det. I vecka 10 varje år är det bön- och offerdag för Missionskyrkans diakon- och pastorsutbildning. Notera alltså att det INTE är en offerdag för THS, så där i allmänhet. Pengarna som samlas in går istället till mycket speciella saker i diakon- och pastorsutbildningen som vi inte får statsbidrag för. Det gäller röst- och talvård, andligt forum, kommunikation, terapeutsamtal som gör de blivande pastorerna till bättre själavårdare, predikoövningar, temadagar, administration av mentorsprogrammet etc etc.

Mycket av det här får prästkandidaterna under sitt sista läsår då de inte är kvar på THS utan läser på Svenska kyrkans pastoralinstitut. Och det finansieras genom kollekter i Svenska kyrkan. Men pastorslönerna i våra frikyrkor är inte sådana att vi kan lägga på ett femte eller till och med ett sjätte läsår. Därför bakar vi in det under den fyraåriga pastorsutbildningen på THS. Och det finansieras genom kollekter i våra församlingar.

Till detta kommer att vi inte får några statsbidrag för skolans administration eller lärarnas forskning. Och utan administration och forskning måste skolan läggas ner och vi skulle inte ha någon pastorsutbildning värd namnet.

I förra veckan kom en kollega på Missionskyrkans kansli och sa att hon ofta får höra från församlingarna att de inte vill vara med och ge kollekt till Svenska kyrkans prästutbildning. Nej, tacka för det! Inget ont sagt om varken Svenska kyrkan eller deras präster, men vi kan ju inte i Missionskyrkan finansiera vår storasysters utbildning av präster. Det får de väl göra själva. Och var lugna – det gör de!

Men sanningen är att prästkandidaterna på THS är en stor tillgång. I första hand ekumeniskt. Det är jätteroligt att vi på THS har studenter som vill bli präster i Svenska kyrkan och pastorer i alla de sorters frikyrkor. Det finns nog inte ett samfund utan att det har varit representerat i studentkåren. Vilken ekumenisk tillgång! Vilka fantastiska samtal! Inte konstigt att vi har studenter som säger att de lär sig lika mycket i fikarummet som i lektionssalarna.

Men prästkandidaterna är inte bara en ekumenisk tillgång utan också en ekonomisk tillgång. Skulle vi bara ha Missionskyrkans, Baptistsamfundets och Metodistkyrkans pastorskandidater på THS skulle vi få friställa större delen av lärarkåren och personalen, och på sikt slå igen. Men genom alla dessa andra studenter får skolan statsbidrag som också kommer våra pastorskandidater till godo.

Den 13 mars är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Vi är helt beroende av bönerna och pengarna för att kunna ha en pastorsutbildning.

Rune W Dahlén

VECKANS TUMME UPP: På ett bord i lärarnas fikarum står en jättefin krukväxt och ett tackkort från en av våra svenskkyrkliga studenter. Jag citerar med tillstånd från studenten:

TACK för den här underbara tiden på THS!!! Det har varit de bästa åren i mitt liv på många olika sätt. Tack för allt ni gör för oss studenter. Tack för att ni hjälper oss att jobba med frågor som är viktiga för vårt yrkesval. Tack för ekumeniken, som gör THS till världens bästa skola! Nåd och Frid! /Marta Wiberg

 

VECKANS TUMME NER: Vi lärare på THS uppfyller alla förväntningar på att vara förvirrade och tankspridda. Följande skylt sitter på frysen i lärarnas fikarum:

 

 Visst är det underbart. Tänk vad många av oss som inte hade en aaaaaning om att man skulle stänga dörren till frysen. ”Vadå? Det är väl mycket trevligare att den står öppen så att man lätt ser vad som finns där!” Och så detta akademiska behov av förklaringar på allt, detta ständiga sökande efter orsak och verkan, detta vetenskapliga krav på att inte bara tycka något, utan också motivera det. ”Jaha! Tinar maten om man inte stänger dörren? Så det är därför man ska stänga dörren!?! Det hade jag ingen aaaaning om.”