Någon att räkna med

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Det är mitten på december och jag sitter och räknar ett, två, tre …. Det gör jag varje år vid den här tiden fem, sex, sju…… Man skulle kunna tro att jag räknar hur många dagar det är kvar till julafton, hur många julfester jag hinner med innan själva julhelgen börjar, hur många julklappar som finns på önskelistan eller något annat som hör advents- och jultiden till. Men så är det inte. Jag räknar diakoner och pastorer och nu räcker inte fingrarna till för det handlar om flera hundra. Det är nämligen en av mina arbetsuppgifter att inför varje årsskifte räkna hur många diakoner och pastorer det finns i Svenska Missionskyrkan. I uppgiften ingår att räkna det totala antalet, men också att se förändringar under året. Hur många nya har kommit till och hur många har gått i pension. Hur många har bytt tjänst och vilka tjänster har man lämnat respektive tillträtt. Dessa uppgifter plus ett antal ytterligare sammanställs till listor som efter årsskiftet presenteras för kyrkostyrelsen. Formellt är det kyrkostyrelsen som fastställer vilka medarbetare som tillhör diakon- respektive pastorskåren.

Statistik är ett ord som för somliga låter trist, tråkigt och torrt. I mina öron låter det roligt, intressant och viktigt. I all synnerhet om det handlar om att räkna diakoner och pastorer. För alla listor, staplar och diagram handlar inte främst om siffror utan om människor. Människor som inte bara räknas utan som också är att räkna med. Människor som svarat ja på Guds kallelse och som i många olika tjänster delar glädjebudet om Jesus Kristus. En del finns i församlingstjänster, en del i ekumeniska tjänster, en del arbetar nationellt eller regionalt, och en del finns i profana tjänster. Vilken gåva alla dessa medarbetare är till kyrkan.

Nu tror jag förstås inte att det bara är diakoner och pastorer som är att räkna med utan lika viktiga är alla som finns i församlingens gemenskap, avlönade som oavlönade. Tillsammans delar vi alla kallelsen och uppdraget att vara i Kristi tjänst.

Vid årsskiftet 2009/10 fanns 675 ordinerade pastorer och 290 ordinerade diakoner i Missionskyrkan. Hur siffrorna blir vid årsskiftet 2010/11 vet jag inte än, men jag fortsätter att räkna.

När jag eller någon annan kommande år sammanställer statistiken över diakoner och pastorer i kyrkan får vi räkna med dig då?

Katarina Alsén

Katarina Alsén är handläggare för församlings- och medarbetarfrågor på Svenska Missionskyrkans kansli. I den uppgiften sitter hon t ex i församlingsrådet, antagningsnämnden och bidragsdelegationen. Hon är också en av de tre personer som intervjuar sådana som ansöker om att bli diakon- eller pastorskandidat och de som ska ordineras till pastorer. Vid ordinationsakterna och fortbildningskurserna för de i första tjänst har hon viktiga uppgifter. År 1983 blev hon ordinerad till pastor i Missionskyrkan, och hon har varit församlingsanställd pastor i Örnsköldsvik, Östhammar, Sollentuna och Sandviken.