När frikyrkan ifrågasätts

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 mars, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från David Wedegård, pastorskandidat och gästbloggare.

Kallelsen kan ha många olika dimensioner och se ut på olika sätt, och det ska vi tacka Gud för. Vi är inte alla kallade till samma tjänst eller uppdrag, men vi är alla kallade att söka himmelrikets skatt.

Jag blev smått förälskad i teologi när jag läsåret 2005/06 gick en bibelskola. Då fanns inga tankar på att bli pastor. Kallelsen var ännu inte klar, men ett frö hade planterats inom mig. Under några år fick tankarna och sökandet ta plats i mitt liv och utvecklades så småningom till en kallelse jag inte kunde bortse ifrån. Jag ville läsa mer teologi för att rustas till tjänst i församling.

Det är lätt för mig att säga att utbildning är viktig eftersom jag tycker det är roligt, och ibland kan det behövas när uppgifterna läggs som sten på börda i skolans lektionssalar. Tiden på skolan kan ibland vara mycket påfrestande både för tron och för fritiden, men jag tror mig ha lokaliserat en skatt och mitt fokus ligger nu på att gräva upp den.

Jesus berättar i Matt 13:44-52 flera liknelser om himmelriket, där en handlar om en man som finner en skatt i en åker. När man en gång blev kristen kanske man trodde att man funnit den skatten, men jag har omprövat den tanken. Jag har inte funnit himmelriket, men har funnit en karta över hur jag kan finna det. Och det har kommit att betyda mycket att Jesus säger: ”Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt.” (Matt 13:52) Jesus bekräftar vikten av att skaffa sig god kunskap.

I dessa tider när frikyrkans legitimitet ifrågasätts ser jag det som ett privilegium att få studera och utbilda mig inom teologins värld för att kunna blicka både bakåt och framåt och ge frikyrkan en framtid. Att ha god kunskap om sin historia gör sikten framåt mindre diffus. Genom kunskap om, och relation med Kristus klarnar bilden för vem kyrkan borde vara i vår samtid. Om Jesus säger att han är Sanningen då är mitt uppdrag att söka reda på vad/vem det är!

Jag tror mig vara kallad till att vara pastor, och det har bekräftats av olika personer. Bland annat genom att jag får kalla mig pastorskandidat har kyrkan sagt sitt ja till min kallelse. Men kallelsen är inte enbart tjänsten, utan också förberedelsen. Jag är också kallad att studera och lära mig, för att likt en skriftlärd som blivit himmelrikets lärjunge, kunna ta både nytt och gammalt ur mitt förråd när jag tolkar kartan, i det att jag vill tjäna församlingen och ytterst Guds rike.

Söndagen den 11 mars hölls en bön- och offerdag i Svenska Missionskyrkan för diakon- och pastorsutbildningen. Många har dock valt att lägga denna insamling vid ett senare tillfälle. Vi på THS hoppas att du är med och ger ditt bidrag för att David och hans studiekamrater ska kunna få en så bra utbildning som möjligt. Den 16-17 mars är det Öppet Hus och Kallelsedagar på THS, och den 19 mars är det Öppet Hus på diakonutbildningen på Lidingö folkhögskola. Var gärna med i förbönen för våra blivande diakoner och pastorer.