Nu känns frågorna inte så enkla längre…

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gästinlägg av Anna Lähnn, pastorskandidat.

Som nyfrälst trodde jag att jag hade alla svar på livets svåra frågor. Sedan kom livet och krånglade till det, och som om inte det var nog började jag läsa teologi på akademisk nivå. Nu känns frågorna inte så enkla längre, och svaren har blivit mer invecklade eller kanske mer mångfacetterade än någonsin. För nu känner jag inte längre bara till min egen situation, mitt eget sammanhang och min egen historia, utan även andras. Det skulle kunna kännas vilset, som en tung börda att bära. Jag skulle kunna längta tillbaka till den tid när varken frågorna eller svaren VAR enkla, men när jag åtminstone trodde det.

Vad är det som gör att det ändå inte känns som en börda? Vad är det som gör vägen framåt till ett äventyr och erfarenheterna och insikterna till en tillgång? Jag skulle nog säga att det är gemenskapen med de andra pastorskandidaterna, människor som befinner sig i samma situation och brottas med samma frågor. De flesta av frågorna är sådana som de flesta kristna människor brottas med mellan varven, men för oss som snart skall kunna hjälpa andra blir frågorna akuta. Vi kan inte skjuta undan dem utan att svika de människor som en dag kommer att behöva stödet av att möta en människa som faktiskt har vågat brottas med frågorna, de människor som i sin egen kamp kan finna hopp i att någon annan faktiskt har kämpat samma kamp – och ändå står kvar, i både tro och mänsklighet.

Den gemenskap som är ett sådant stöd för oss växer självklart fram också under lektionstimmar och raster, men det är under teologgruppssamlingar, andliga forum och läger som vi får utrymme att mötas, bearbeta frågorna tillsammans och också lära av varandras erfarenheter och tankar. Det är dessa utrymmen som bekostas av de gåvor som kommer, inte från statskassan, utan från kristna systrar och bröder ute i församlingarna. Gåvor som gör det möjligt för oss att få den hjälp vi behöver idag, för att med Guds hjälp kunna ge människor i församlingarna den hjälp de behöver i morgon.

Anna Lähnn