Om vi bara…

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 mars, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Martin Karlsson, pastorskandidat och gästbloggare.

På den dalsländska slättbygden där jag växte upp fanns en kille som alla ville hänga med. Alla ville vara hemma hos just honom! Varför?

 • Han hade en innebandyhall i sin källare.
 • Pingisbord i gillestugan.
 • Biljardbord på vinden.
 • En koja, monterad på pålar ovanför marken och Nintendo 8-bit.

Han behövde inte ens bjuda in oss! Vi kom ändå! Bjudna eller objudna!

En gång var det så för kyrkan i Sverige. En gång ville alla komma till kyrkan, för det var där det hände! En gång strömmade folk till kyrkan när vi bjöd in till möte. Kyrkan var mötesplatsen i samhället. Arrangerade kyrkan något kom folk. Så är det inte idag.

 • Detta har lett till att vi tänker att om vi bara spelar bättre musik i kyrkan kommer fler.
 • Om vi bara ändrar vår syn på medlemskap kommer fler.
 • Om vi bara anställer en pastor kommer fler.
 • Om vi bara skaffar en ny ljudanläggning, bygger om köket och bygger till nya ungdomslokaler kommer fler.

Vi vill dra, locka och bjuda in människor till kyrkan. Den stora frågan för många av oss är hur man kan få med sina vänner till kyrkan. Så inväntar vi den perfekta gudstjänsten då allt skall klaffa. Ibland har vi till och med sagt så här: Vi vill få människor inom evangeliets hörhåll.

Jag funderar om på om vi har tappat bort något fundamentalt i vad det är att vara kyrka, när så mycket av vår struktur, vår ordning och vad det innebär att vara en kyrka definieras av en inåtgående rörelse.

Gud är en missionär!

 • Gud letar efter Adam och Eva när de gömt sig för honom i Edens lustgård.
 • Gud kallar Abraham och säger åt honom att ”gå” och låta välsignelsen nå alla folk.
 • Gud sänder Jona att predika för ett folk som Jona själv inte tycker om.
 • Jesus säger att han har kommit för att söka det som är förlorat och rädda det!

Gud har en mission i vår värld. Kyrkan har inte en mission, utan Gud har en mission och kyrkan deltar i Guds mission. Vi bär inte ut missionen, Guds mission bär ut oss.

Mission är Guds initiativ, Guds karaktär är sådan att han aktivt söker efter människan.

Det är Guds mission som definierar vad det är att vara kyrka. En kyrka som vill följa Jesus är sändande snarare än indragande.

 • Det ligger i församlingens identitet att vara utåtriktad och sökande.
 • Det ligger i församlingens identitet att vara extrovert snarare än introvert.
 • Det ligger i församlings identitet att vara centrifugal snarare än centripetal.
 • Det ligger i församlingens identitet att vara en flod som forsar fram snarare än en sjö med inflöden från olika håll.

Varför? För sådan är vår Gud. Det är vad Guds hjärta slår för!

Där finns vår kallelse – där vill jag tjäna!

Nu på söndag är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Därför har många pastorskandidater bloggat på denna sida de senaste veckorna. Martin är den sista i raden (men några fortsätter också nästa vecka eftersom en del församlingar valt att lägga offerdagen lite senare). Nu gäller det! Martin och hans kompisar är angelägna om att få förbön. Och vi kan vara med och offra för att de ska få den bästa tänkbara utbildning. Välkommen på söndag!