Pastorn som ledare

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Peter Svanberg, gästbloggare

En av de saker som väldigt ofta glöms bort när vi talar om uppgiften som pastor är att hon eller han, oavsett sina gåvor eller uppgifter, förväntas vara ledare i församlingen. Och tyvärr medför detta att allt för många av oss pastorer möter vår uppgift utan redskap och kanske utan att förstå vilka förväntningar som andra har omkring oss.

Att fundera över pastorn som ledare är viktigt och innebär många olika komponenter, allt från rollen i styrelserummet, i gudstjänsten och i barngruppen till att i enskilda samtal leda människor närmare Jesus. Djupast menar jag att ledarskap handlar om inflytande, att i de olika sammanhang man befinner sig påverka omgivningen i en speciell riktning. I ett kristet ledarskap för den riktningen människor närmare trons centrum i Jesus Kristus.

Min erfarenhet är att det pastorala ledarskapet är ett utrustande och betjänande ledarskap. Uppgiften handlar också om att utrusta, skapa utrymme för och sätta andra människor i funktion så att de får leva och verka utifrån den gudagivna potential som finns nedlagd i var och en. Det gör pastorns ledarskap både spännande och ansvarsfullt. Vi skapar miljöer där andra kan blomma ut i all sin glans.

Om jag skulle formulera mina erfarenheter från att ha varit pastor och föreståndare i olika församlingar med olika storlek i olika länder och kulturella kontexter under mer än 25 år så skulle det kunna sammanfattas i sex viktiga ledarskapsaxiom :

1. Personligt engagemang lönar sig alltid.
Om du ska nå någonstans med ditt ledarskap krävs det ett starkt personligt engagemang, både i det du brinner för och vill uppnå, men inte minst i och för de människor du har runt omkring dig.

2. Man kan inte bygga med färdiga människor.
När vi bygger en organisation, en församling eller en grupp är det just växtpotentialen hos de som man bygger med som avgör om man lyckas som ledare. De som redan är färdiga lär inte gå med dig till några nya höjder utan blir istället hinder för att uppnå de mål du har.

3. Vad hjärtat är fullt av styr allt annat.
Jesus säger ju något liknande och han borde ju veta. Han är nog den störste ledare som någonsin levt (och lever). Faktum är att vision, syfte, mål och annat som driver något framåt måste bli något annat än bara huvudkunskap. Det måste till hjärtat. När människor tar visionen till sina hjärtan börjar det att hända saker – av sig självt!

4. Allt som lever växer.
Växt är själva beviset för att något lever! En levande församling växer – både i kvalitet, kärlek och i antal. En ledares uppgift är att se till att växten fortsätter – att vattna, gödsla, rensa, prata, pyssla om osv.

5. Människor är din viktigaste tillgång.
John Maxwell skriver i en av sina böcker att den ledare som tror att hon eller han leder andra, men som ingen följer, bara är ute på en promenad. Nyckelordet är tillsammans. De människor som du har runt omkring dig är din viktigaste tillgång. Tro inte att du kan klara uppgiften själv. Involvera andra. Gör saker tillsammans. Delad glädje är dubbel glädje också i ledarskap.

6. Älska människor!
Och slutligen men inte sist: älska människor! Älska dem du har omkring dig, älska dem du är satt att leda, älska dem som arbetar tillsammans med dig. Där har du ditt viktigaste framgångsrecept.

Fundera över vad som är viktigt i ditt ledarskap och vad som sammanfattar ditt förhållningssätt till att vara en ledare! Vilka av mina axiom håller du med om, och hur skulle du vilja sammanfatta dina?

Peter Svanberg blev pastor inom Metodistkyrkan i Sverige och tjänstgjorde i Märsta och Kumla samt som distriktsföreståndare. Studier i Asbury Theological Seminary i Wilmore, Kentucky ledde fram till en Doctor of Ministry. Han var en kortare period pastor i Australien innan han kom tillbaka till Sverige och först blev pastor i missionsförsamlingen i Motala och sedan i EFS-kyrkan i Kalmar. Sedan 2008 är han samordnare för församlingsplantering och omstart i Svenska Missionskyrkan. År 2010 blev han välkomnad in i Svenska Missionskyrkans pastorskår, och lokalt är han engagerad som ledare i församlingen Brofästet i Färjestaden på Öland.