Sverige behöver fler församlingar!

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gästinlägg av Göran Undevall.

”Varje människa i vårt land ska ha en levande församling i sin närhet.” Ja, detta är den vision som vi som arbetar inom det pionjära området bär på.

I Apostlagärningarna berättas det om hur de första kristna planterade nya församlingar på plats efter plats dit Paulus och hans medarbetare kom på sina missionsresor. Det var en mycket dynamisk utveckling som man upplevde i den unga kyrkan.

Vi har ett viktigt och angeläget uppdrag – att än en gång nå vårt land med evangeliets förvandlande kraft. Våren 2008 gick tio av Sveriges samfundsledare ut i ett gemensamt uttalande och proklamerade: ”Sverige behöver fler nya församlingar och gudstjänstfirande gemenskaper.” Nu är det skarpt läge – nu handlar det om att kavla upp ärmarna och börja bryta ny mark.

För att innehållet i visionen ”Varje människa i vårt land ska ha en levande församling i sin närhet” ska bli verklighet, behöver många nya församlingar planteras i Sverige under de närmaste åren. Inte minst gäller detta våra storstadsområden. Bara för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen behövs det i Stockholmsområdet grundas närmare 400 församlingar fram till år 2020, enligt Sverigeundersökningen. (Öyvind Tholvsen och Klas Lundström 2008)

Min övertygelse är att många av de nya församlingar som i framtiden kommer att växa fram i olika nya bostadsområden i Sverige, kommer att vara något av spjutspets i den positiva utveckling som kyrkor och samfund kommer att få uppleva de närmaste åren.

Min bedömning är att inom det pionjära området kommer det att finnas många spännande och intressanta utmaningar för nya pastorer och diakoner inom Svenska Missionskyrkan i framtiden. Vi kommer i framtiden att nå nya människor i vårt land genom nya församlingar, i nya miljöer.

Göran Undevall

PS. Det pionjära arbetet inom Svenska Missionskyrkan kan ni följa på:  www.missionskyrkan.se samt på vår speciella ”Pionjär-ikon” på Skutan. Maila till mig:  goran.undevall(snabel-a)missionskyrkan.se så får ni behörighet till vår PIONJÄRKONFERENS på Skutan. DS

Göran Undevall har varit pastor i Missionskyrkan sedan 1978. Han har haft pastorstjänster i Malmberget, Partille och Norrahammar. Nu arbetar han sedan 4 1/2 år tillbaka som samordnare för församlingsplantering och omstart inom Svenska Missionskyrkan.