Tack för praktiken

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 februari, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

ElinaSkarinFrån gästbloggaren och pastorskandidaten
Elina Skarin

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla församlingar och pastorer i Equmeniakyrkan som någon gång tagit emot en pastorskandidat och möjliggjort en VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Det har betytt väldigt mycket för mig personligen att få möta olika församlingar i olika situationer och på olika platser i landet. Det har glatt mig att pastorer tagit sig tid att under några veckor vara min handledare. Det har gjort stort intryck på mig hur församlingar öppnat upp och intresserat sig för mig och min framtid.

Under den fyraåriga pastorsutbildningen inom Equmeniakyrkan finns tre VFU-perioder. Jag har nyss avslutat min sista. Dessa tre perioder har hjälpt mig att uppfatta lite mer av mångfalden inom Equmeniakyrkan. Jag har fått möjlighet att ta del av församlingarnas olika utmaningar på lokalt plan och jag har fått ta del av utmaningar som de alla står inför. Det har breddat min förståelse av vad församlingsarbete kan innebära. Ett av de stora värdena med dessa VFU-perioder har varit att kunna observera det som sker i församlingen och hur ledarskapet utövas. En observation som aldrig är möjlig när jag själv är personligt involverad i ett sammanhang, oavsett om det är som pastor eller som församlingsmedlem. Det har också haft ett stort värde att få koncentrera sig på utvalda ämnen för de olika perioderna, vilket har gjort att jag har tvingats zooma in på sådant som annars skulle kunnat gå mig förbi. Samtidigt har jag också fått möjlighet att praktisera inom dessa områden, till exempel i ett undervisningspass för en Alpha-kurs.

IMG_3382Jag kan inte tala för hur alla pastorskandidater haft det under sina VFU-perioder, men jag vet att det har betytt mycket för mig även om det inte varit lätt alla gånger. Det har hänt något med mig när jag har kastats ut i ett nytt sammanhang, ut i den praktiska verkligheten, där jag på allvar fått ställas inför det som väntar mig som pastor. Det har gjort att jag börjat bearbeta hur jag vill anta pastorsrollen och vilka utmaningar det innebär.

Nu är jag på väg ut i församlingstjänst och avslutar min pastorsutbildning till sommaren. Jag hoppas att jag då kan ta tillvara det som jag lärt mig under mina VFU-perioder. Jag hoppas också att jag i framtiden gladeligen kommer att tacka ja om jag får en förfrågan om att vara handledare för en blivande pastor.

– – – – – – – – –

Snart är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. I de flesta församlingar äger det rum söndagen den 9 mars. Fram till dess kommer vi att blogga på BliPastor.nu varje vardag. Vi har valt att behandla lite olika ämnen för att belysa vad pastorsutbildningen innehåller och vad det innebär att vara pastorskandidat.