Tacksamhet är ordet

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Många gånger har jag tänkt; Här var det som min livsväg fick den inriktning som den fick.

Östra Götalands distrikt har sin expedition vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping och där är min arbetsplats. I denna miljö mognade en övertygelse fram för många år sedan som har påverkat hela mitt liv. Frågorna om livets mening, mina gåvor, mitt bidrag, vad skall jag satsa på fick ett ganska enkelt, och i viss mån banalt svar, men som har burit mig ända sedan dess. Det allra viktigaste i tillvaron är människor. Papper, maskiner, verktyg i all ära men människor är det viktigaste och jag vill ge mitt liv för att i någon mån göra livet bättre för min medmänniska.

Så utbildade jag mig till socionom och arbetade socialt i några år men kom till en avgörande punkt. Jag upplevde att jag inte kunde förmedla till min nästa det allra bästa som jag kände till. Min erfarenhet var ju att evangelium och mötet med Jesus Kristus hade förvandlat mitt liv, gett mitt liv mening och innehåll och att mötet med Jesus kan upprätta och befria varje människa.

Kallelsen att bli pastor som legat och grott i många, många år slog till med full kraft och så öppnades vägen på ett lite märkligt sätt och jag utbildade mig och ordinerades till pastor i Missionskyrkan för 31 år sedan.

Jag har upplevt och upplever det som ett enastående privilegium att få leva i denna uppgift att på heltid vara Guds medarbetare. Sammanhangen har skiftat, begränsningarna och tillkortakommandena har varit närgångna, det har varit med- och motvind men alltid har tryggheten att Gud är med omslutit mig. Och jag har känt tacksamhet. Och känner stor tacksamhet för förtroendet från Gud och människor. Att få slå följe med människor i livets alla skiften, att få berätta om det bästa som finns och se hur förlåtelsens och försoningens budskap helar och ger kraft än idag. Det är stort!

Så möter jag idag på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och ute i distriktet människor som bär på gåvor och en kallelse att gå in i tjänst för Guds rike och det gläder mig ofantligt. Jag är glad att det finns frisörer, bilreparatörer, datatekniker, sjuksköterskor, lärare mm. Men jag är jätteglad att det finns de som Gud kallar, utrustar och utbildar till tjänst i Guds församling idag. I tacksamhet är jag en av dem som med varmt hjärta rekommenderar den livsuppgiften.

Lennart Johansson

Lennart Johansson är distriktsföreståndare i Östra Götalands distrikt.