Teologi för folket!

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 februari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den teologiska studiet för dem som predikar har alltid varit viktigt i vår kyrka. Utbildningen av predikanter och församlingarnas mission i andra länder var de frågor som låg bakom bildandet av Svenska Missionsförbundet. Utbildningen av pastorer är lika angelägen idag och det är en uppgift som vi löser bäst tillsammans.

Teologiska Högskolan fullgör sin uppgift väldigt fint och jag måste säga att de utbildar väldigt bra förkunnare. Detta är viktigt och något som vi gemensamt behöver slå vakt om.

Men jag vill berätta om hur vårt distrikt, Svenska Missionskyrkan/SMU i ÖrebroVärmlandDal med Teologiska Högskolans och Karlskoga folkhögskolas hjälp erbjuder en fantastisk lekmannautbildning. Grundtanken är att öka det teologiska kunnandet bland lekmännen i vår kyrka.

Den första kursen startades 2002. Vi gjorde ett program för hösten och våren med 7 heldagssamlingar plus en lördag/söndag. När det första året var slut tyckte deltagarna att det var så intressant att de inte ville sluta. Så blev det också och så har det fortsatt. Det har blivet en kurs under två år. Totalt har 121 personer gått vår lekmannautbildning inklusive den kurs som nu pågår. Av deltagarna har 83 varit kvinnor och 38 män från åldersspannet 25 -73 år. Lärarna har varierat något under åren, men alltid med flertalet lärare från Teologiska Högskolan och alla är så uppskattade. Vår distriktssekreterare Anders Bernspång lägger ner ett fantastiskt arbete för att det skall fungera bra för både medverkande och deltagare.

I lördags var det lekmannautbildning förlagd till Betlehemskyrkan i Karlstad. Jag hade kontakt med en av deltagarna i ett annat ärende och hon skriver spontant och berättar följande om vår lekmannautbildning:

I lördags på lekmanna undervisade Rune W Dahlén om Bibelsyn och Bibeltolkning. Otroligt intressant!! Rune är en fantastiskt duktig lärare. Det blev en fin dag med mycket reflektioner och undervisning som gav mersmak! Tänk att få göra det här mitt i livet! 🙂  Det är som en gåva att få den möjligheten. Har anmält mig till ett andra år och så vitt jag förstår så blir vi tillräckligt många för att det ska bli en grupp.

Jag är så glad och tacksam över vår lekmannautbildning som ökar det teologiska kunnandet i församlingarna. Efter kursen är det flera deltagare som börjar predika eller bidar med sitt teologiska kunnande i sina församlingar.

Nu närmar sig offerdagen för Pastors- och diakonutbildning och vi kan visa vår uppskattning genom många gåvor till medarbetarutbildning.

Roland Brage

Roland Brage är distriktsföreståndare i Örebro/Värmland/Dal, och han är även distriktsföreståndarnas representant i antagningsnämnden. Tidigare har han varit församlingsanställd pastor, missionsarbetare i Japan samt anställd på Södra Vätterbygdens folkhögskola.