THS startar jordbruksprogram

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 april, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Arenius, Johan 3Efter många förhandlingar står det nu klart att THS under nästa läsår startar ett nytt program. Vid sidan om det teologiska programmet och programmet för Mänskliga rättigheter (MR) kommer det i framtiden också att finnas ett jordbruksprogram. Som utbildningsledare kommer Johan Arenius att anställas från och med 1 juni.

Planerna på ett jordbruksprogram har funnits länge, och önskemålen ännu längre. Som modell står systerkyrkorna i Kongo där de blivande pastorerna också får undervisning i hur de ska bruka jorden och sköta djuren. – Här har Kongo verkligen gått före med ett gott exempel, säger Lennart Henriksson som är lektor i missionsvetenskap. Och när det nu blir allt fler deltidstjänster i församlingarna är det utmärkt att de blivande pastorerna också har kompetens i andra ämnen än de rent teologiska.

THS är sedan tidigare miljöcertifierat, men nu vill man alltså ta värnandet om miljön ett stycke längre. Rötter till detta tänkande finns inte bara i Kongo. På Missionsskolan på Lidingö fanns det både hästar, grisar och höns under de första årtiondena på 1900-talet. Under de allra senaste åren har omställningsrörelsen vuxit sig stark, där betoningen ligger på lokalt odlad mat och ett nytt förhållningssätt till bl a energifrågor och transporter. För THS är det viktigt att finnas med i denna nya folkrörelse.

Önskemål om ett jordbruksprogram har funnits inom flera av ämnesområdena på THS, till exempel historisk teologi. Gemensam Framtids bildarsamfund har alla vuxit fram ur en agrar miljö, och det är nästan omöjligt för de unga pastorskandidaterna att förstå villkoren för frikyrkopionjärerna om de inte får någon inblick i jordbrukssamhället. För att verkligen förstå sammanhanget kommer ett gammalt 1800-talstorp från Småland att plockas ner och sättas upp på gräsmattan mellan THS och Betel. Där kommer Johan Arenius och hans familj att bosätta sig för att förkroppsliga ett nytt sätt att tänka och leva. Bygglov för torpet är redan utfärdat.

DSC_0457

Torpet kommer att ligga längst bort på gräsmattan, mitt emellan Betel folkhögskola och THS. Man ser redan en snöklädd jordhög där man grävt för att lägga grunden. Gräsmattan kommer att odlas upp och säd kommer att sås. Till vänster i bild ses matsalen, där man kommer att ha ungefär en meter till maten – här kan man verkligen tala om närproducerad mat.

Joel Halldorf som är ämnesansvarig inom historisk teologi är mycket glad över denna lösning. – I detta ämne är det allra vanligast att forska bland arkivhandlingar. Men här får vi istället något så unikt som en historisk miljö att forska på, säger Joel. I torpet kommer även konventiklar att hållas. Själv bor Joel på landsbygden inte långt från Bjärka Säby, och nämner att det tidigare varit en lantbruksutbildning där. Nu kan Bjärka Säby bli till inspiration inte bara i liturgiskt hänseende, utan också på ett mer jordnära sätt, menar Joel.

Inom den exegetiska teologin är man oerhört glad över det nya jordbruksprogrammet. Det finns t ex mängder av liknelser i Nya testamentet som inte varit begripliga för alla de stadsbor som är inskrivna på THS. Nu kommer man på lektionstid att pröva på att så och skörda. Man kommer att så både i den goda jorden, bland tistlar, på steniga ställen och på vägkanten (Mark 4). I det sistnämnda fallet sker sådden på Åkeshovsvägen eftersom Drottningholmsleden är lite för trafikerad. Man kommer också att gömma skatter i åkern (Matt 13:44) och så senapskorn (Matt 13:31). – Det är möjligt att vi inte hinner med att lära ut grekiska och hebreiska längre, säger Rikard Roitto, men här har vi något som är mycket bättre, och då får man vara beredd att ge upp en del som trots allt är mindre viktigt.

DSC_0460DSC_0462

På fotot till vänster syns de steniga ställen där man kommer att så för att visa att säden måste ha mycket jord för att kunna slå rot och inte vissna bort. Vad stenmonstret till vänster föreställer är oklart, men möjligen ska det gestalta några förvridna rester av Jerusalems tempel (Mark 13:2). Till höger en bild på Åkeshovsvägen där man i vägkanten kommer att så, men där fåglarna kommer att äta upp fröna. Några tistlar finns inte i närheten av THS, men Johan Arenius har för avsikt att så även sådana. Naturvårdsverket är dock inte så glada över de planerna.

Att man i praktisk teologi är glad över det här initiativet behöver väl knappast sägas. – Mer praktisk teologi än det här får man leta efter, säger Sune Fahlgren och fortsätter: I allt för stor utsträckning har vi varit ordbrukare men nu kan vi också bli jordbrukare. På THS är vi bra på ordbehandlingsprogram och det är en fantastisk utmaning att som alternativ skapa ett jordbehandlingsprogram.

Inom MR-programmet ser man nya möjligheter. Det är ju inte bara mänskliga rättigheter som är viktigt, utan också djurens rättigheter, och eftersom familjen Arenius kommer att ha en del djur på sitt torp finns det möjlighet att strida för deras rättigheter.

Arenius, Johan 2Johan Arenius har tidigare varit ordförande i equmenia, men har under senaste året arbetat med de nya regionerna inom Gemensam Framtid. Han är mycket teologiskt intresserad, men har också en utbildning från lantbruksuniversitetet i Uppsala. Det är svårt att tänka sig någon som bättre skulle kunna leda det nya programmet på THS. Han är också glad över att, så att säga, få bo i både Småland och Stockholm samtidigt. – Det ska verkligen bli skönt att få lite skit under naglarna igen efter åren vid ett skrivbord, säger Johan och fortsätter: Visserligen fick jag ta en del skit även som ordförande i equmenia, men nu blir det mer meningsfull skit så att säga.

Den praktiska planeringen för det nya programmet är i full gång. Gräsmattan mellan THS och Betel kommer att plöjas upp eftersom den ändå inte används särskilt mycket. Även den gamla fotbollsplanen ett stycke från THS ska användas för odlingar och som betesmark, liksom en del andra gräsytor i närheten.

DSC_0470Grönyta planerad för sådd eller djurskötsel 2

Här är två ytor alldeles nära THS. Den vänstra är fotbollsplanen som kommer att användas som betesmark medan den högra är tänkt för sådd. På båda bilderna kan man skönja THS i bakgrunden.

Johan räknar med att kunna ha tre, fyra kor, lite höns, en gris samt förstås får. De senare kommer att hålla till i Åkeshovs slottspark som därmed blir en mer levande miljö. För att det inte ska bli för starka lukter vid THS kommer grisen att bo i en svinstia borta vid studenthemmet Tempus där det ändå brukar lukta ganska illa. Då kan man också skicka iväg ”den förlorade sonen” långt bort när han skall vakta svin och längta hem. Troligen kommer det också att finnas en del djur från Mellanöstern som inte är så vanliga i Sverige. Johan räknar upp åsna, sjakal, sykomor, leviatan och känguru. Men det sistnämnda djuret omnämns bara i apokryferna, tillägger han. Och leviatan är han inte säker på var han ska få tag på.

Johans fru Josefine Arenius var till att börja med inte så intresserad av att bosätta sig i ett torp vid THS. Men när Johan lovade att hon skulle få ta hand om fåren blev hon mer intresserad. – Här kan jag utveckla mitt intresse för ledarskap och experimentera med olika ledarskapsmodeller, säger Josefine som bland annat rest som konsult inom ledarskapsfrågor. – Egentligen är jag rätt trött på att flacka omkring, tillägger hon, det kan nog vara skönt att få slå sig till ro och bli torparkärring.

DSC_0469

I bakgrunden syns Åkeshovs slottspark där det finns gott om utrymme för den fårskötsel och ledarskapsträning som Josefine Arenius kommer att ägna sig åt.

Bland studenterna på THS finns ett stort intresse för lokalt odlad mat. Det blir perfekt nu när man i matsalen kan annonsera att till exempel Rosa eller Stjärna serveras, och alltså slippa det mer opersonliga kotlett eller kallopps. Det blir värre med fårstekarna eftersom Josefine planerar att namnge lammen efter de anställda i equmenia och Gemensam Framtid. Det man vinner är att pastorskandidaterna lär sig namnen på sina ledare, men det man förlorar är att det kanske inte känns så jättekäckt att bli serverad t ex Ola J Hedin eller Lasse Svensson.

I närheten av THS finns ett stort ridhus, och om någon häst blir gammal och slö kanske man också kan köpa in den och på så sätt blanda upp det egna köttet. Det är ju så modernt nu för tiden. Flera av studenterna är vegetarianer och vill alltså inte leva i köttet, eller åtminstone inte av köttet. Rektor Owe Kennerberg som är uppväxt i Stockholm och inte så hemma i jordbruksteknik har föreslagit att man ska föda upp vegetariska kossor.

Ja, möjligheterna är enorma med det nya jordbruksprogrammet. Mycket återstår att göra, men om ett år, alltså den 1 april 2014, kommer det mesta att stå klart.

Arenius, Johan 4

Johan Arenius iklädd en häst som med tiden kommer att bli inblandad i maten på THS.