Vad är det för fel på mig?

Observera

Denna text publicerades första gången den 6 mars, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Vad är det för fel på mig? är en fråga som jag ibland kan ställa mig. Men vad är det för fråga egentligen? Fel i förhållande till vadå? Vad är det som är rätt? Vem avgör det?

Jo, visst kan jag ha begått felaktiga handlingar som gör att jag behöver upprättelse, förlåtelse, förändring och hjälp att vandra vidare. Det kan vara fel men det betyder inte att jag är fel. Det finns dock en röst som gång på gång försöker övertyga mig om att så är fallet. Och det kan som sagt vara sant att jag är ute och vandrar på en felaktig väg. Men Guds budskap till mig och dig tror jag aldrig är att vi som människor är fel. Guds budskap handlar om upprättelse och förnyelse, det finns alltid förändringspotential i våra liv. När Jesus tar frågan i sin mun tror jag därför att den omformuleras till en fras som väcker min nyfikenhet: ”Följ med och se, min vän, jag ska följa med dig på en annan väg!” En väg fylld av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet i motsats till hat, stress, press, ångest, vrede, maktbegär, avundsjuka, ensamhet, girighet och bitterhet.

Hur ska jag finna den vägen frågar jag mig nu och då. Och jag börjar förstå att svaret är: med hjälp av andra människor, kanske någon som vandrat på vägen lite längre än mig. Någon som kan hjälpa mig att se den väg som är fylld av goda frukter. Jag är dock fullt medveten om att det finns livssituationer som upplevs olösliga oavsett hur många andra människor som finns där. Ändå kan jag inte sluta tro på kraften i att få hjälp från en annan människa. Jag tror det i många fall kan bidra till vår växt och mognad att vi får hjälp att sortera i vårt livs ryggsäck. Sortera bland minnen av människor som gjort oss illa och människor vi sårat, beteendemönster vi utvecklat, rädslor som förföljer oss och allt annat som hör livet till.

En sådan möjlighet får vi som går sista året på vår pastorsutbildning inom Equmeniakyrkan. Vi får 15 terapeutsamtal alldeles gratis. Det är en värdefull gåva att få sitta tillsammans med en annan människa och sortera i sin ryggsäck. Ibland kan det vara smärtsamt, att slänga något som man länge haft kärt kan ta emot men vara helt nödvändigt. Nödvändigt, inte för att det är något fel på mig. Nej, för att jag ska få möjlighet att vandra på den väg som kan förändra mitt liv.

Blogginlägg från pastorskandidaten och gästbloggaren Johanna Karlsson.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Den 11 mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. Då samlar vi in pengar till bland annat samtalsstöd för pastors- och diakonkandidaterna som läser sitt sista år. Den 16-17 mars är det Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola) – sista anmälningsdag den 9 mars. Och den 15 april är sista dag för ansökan till THS inför hösten. Under den här perioden bloggar vi ofta på BliPastor.nu.