Våga fråga!

Observera

Denna text publicerades första gången den 18 februari, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Wikström, Johan 4Från pastorskandidaten och gästbloggaren Johan Wikström från Tibro.

– Har du någon gång funderat över kallelsen till pastor? frågade hon.
Mitt svar var enkelt och instinktivt:
– Ja, det har jag.
Hon fortsatte: – Nå, vad har du svarat på det då?
– Jag har nog inte svarat, men om jag hade gjort det hade det nog inte varit positivt.

Det här är ett kort urklipp ur en minnessekvens som etsat sig fast i mitt liv. Den som jag talar med är min församlingsföreståndare och sedermera en av mina närmsta vänner, Britta Bolmenäs. Vi sitter på hennes kontor i Tibro missionskyrka, utanför fönstret är sommaren på väg att gå över i höst, men jag undrar om inte de där orden förändrade mitt liv mer radikalt än vad någon årstidsförändring kan göra med naturen.

Där och då var jag 22 år gammal och åren sedan studenten hade flutit iväg på ett sätt som bara åren kan göra. Jag hade på gymnasiet haft min framtid väldigt tydligt utlagd för mig, det var polis som gällde, jag ville vara med och göra skillnad. Efter ett par ansökningar till polishögskolan och lika många nej så hade jag hamnat i ett sorts vakuum där jag kände att jag inte visste vart jag kulle ta vägen i livet. Jag minns att jag tänkte mig både civilekonom, socionom och en massa andra yrken som var mer eller mindre omöjliga för mig.

Efter den där sensommardagen 2010 vändes mitt liv från att vara en färd med oklara vägar men ett relativt klart mål till en färd med betydligt klarare vägar och med ett starkare fokus på målet. Att Britta bekräftade min kallelse, som jag känt vid ett par tillfällen men då slagit undan, var avgörande för att jag skulle bejaka den. Dagens inlägg på den här bloggen handlar om just det, att aktualisera kallelsen.

Inom Svenska Missionskyrkan har de blivande pastorerna gett ut en tidning under många år. I början hade den ett annat men sedan kom den att heta Årsringar. Det är en tidning som på många vis kan uppfylla ett antal syften men som har ett tydligt mål: Att aktualisera kallelsen.

I år har jag fått äran att sitta med i redaktionen för tidningen, och att se den skapas och faktiskt bli till är en fascinerande process. Från de första skälvande stegen i en brainstorming där många realistiska och orealistiska idéer kommer upp till det att vi faktiskt säger: Nu går den i tryck, nu kan vi inte förändra något mer.

Årsringar15v10De senaste åren har varje tidning haft sitt tema och utifrån temat speglar vi sedan det mesta av innehållet. Årets tema är “Risk” och jag kan tänka mig att just det temat kan få en del personer att haja till, men vi vill lyfta något vi tycker är mycket aktuellt: Risken i att tro, risken i att svara ja på en kallelse och risken i att gå i tro.

Jag skulle vilja tipsa lite extra om två artiklar från det kommande numret av Årsringar. Dels artikeln om Pastor Saoud Bahhi från Syrien vars kallelse kan sammanfattas med ordet Risk. Dels artikeln om Skellefteå missionsförsamling som bestämt sig för att de måste satsa utanför kyrkans väggar. Dessa två artiklar är exempel på situationer där personerna tydligt klivit utanför sin box eller bekvämlighetszon, de har tagit en risk.

Om det är något vår kyrka behöver så är det fler personer som vågar ta risker, fler församlingar som vågar ta risker. Ja, att alla vi som utgör Equmeniakyrkan vågar ta risker för vår kyrkas skull.

Återigen, hade min pastor inte frågat mig om min kallelse hade jag nog inte skrivit detta inlägg. Det är otroligt viktigt att aktualisera kallelsen, och jag tror att vi bör göra det mer i våra församlingar.

I veckan kommer den färdiga tidningen att landa på THS. Visst vill din församling köpa en bunt för att kunna sälja vidare? Tidningen kostar minst 40:- styck men då är det så bra ordnat att hälften av vinsten går till pastorsutbildningen i de båda Kongostaterna och hälften till vår utbildning här i Sverige. Men vad är då vinsten per tidning kanske du undrar? Allt du betalar är vinst eftersom den är helt betald av fantastiska annonsörer, så inte en enda krona av det vi får in går till ett tryckeri eller en redaktion. Allt går till pastorsutbildning! Bra va?!

PS. Vill du beställa Årsringar? Kolla här hur du gör!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Snart är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. I de flesta församlingar äger det rum söndagen den 8 mars. Och den 20-21 mars är det Öppet hus och Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola), med sista anmälningsdag den 12 mars. Fram till dess kommer vi att blogga på BliPastor.nu varje vardag. Vi har valt att behandla lite olika ämnen för att belysa vad pastorsutbildningen innehåller och vad det innebär att vara pastorskandidat.

Tidningen Årsringar har getts ut sedan 1967, men den hade legat nere i cirka 15 år när den väcktes till liv på nytt 2005. Innan namnbytet hade tidningen hetat Missionsskolan, och hade funnits åtminstone sedan 1950-talets början. Liknande tidningar har säkert också funnits inom Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.