Vems väg kommer Du att korsa?

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 oktober, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Från Gunnel Jacobsson-Kritz, gästbloggare

”Varför blev du optiker?”

Kvällen gick mot midnatt och vi som delat aftonen och måltiden känner varandra ganska väl vid det här laget. Under många år har vi kunnat följas åt och fått dela både salighet och smärta med varandra. Vi lärde känna varandra under studentåren och vi står alla inför att snart lämna det aktiva yrkeslivet. Någon av oss har redan känt på det här med pensionärstillvaron och vi andra är på väg in i samma verklighet. Denna sena afton börjar vi prata om vad det var som förde oss in på den yrkesbana som blev vår; optiker, pastor, sjuksköterska, agronom, lärare, ingenjör, bibliotekarie…

Vägarna fram till att det blev som det blev ser verkligen olika ut för var och en av oss, men en väldigt tydlig gemensam nämnare hittade vi snart. Att vi valde det vi valde; hamnade där vi hamnade; bytte bana där vi bytte o.s.v. berodde nästan alltid på att någon person hade korsat vår väg. Någon som tände en låga, en passion för ett ämne; för ett område. En lärare som var passionerad; en medmänniska som öppnade en dörr som vi aldrig hade upptäckt själva.

Berättelserna om de här personerna som på olika sätt fått sådant inflytande på vår livsväg, ville aldrig ta slut. Kära nån’ – oh, om vi hade kunnat skriva till dom, eller få säga till dom hur livsavgörande och viktiga de varit, men det låter sig inte göras så här långt efteråt, men när natten hade övergått till ny dag tog samtalet ny fart – om vilket oerhört ansvar vi har för varandra, och hur beroende vi är av varandra.

Vi vet aldrig när vi får nåden att bli en sådan där livsviktig färdkamrat på någons livsväg, men med största sannolikhet kommer någon/några att om ett antal år sitta och föra samma typ av samtal som vi gjorde denna höstkväll 2011. Några som kommer att minnas Dig med oändlig tacksamhet, att det var just Du som korsade hennes/hans väg, för det gav honom/henne den livsinriktning som de kanske inte själv planerat, men känner stor tacksamhet för. Be om öppenhet för sådana gudomliga och heliga möten! Gud till ära – människor till frälsning och befrielse.

Gunnel Jacobsson-Kritz

Gunnel är distriktsföreståndare i Södra Götalands distrikt. Tidigare har hon varit pastor och föreståndare i Västerkyrkans församling i Lund.