Vi vill ut!!

Observera

Denna text publicerades första gången den 6 november, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Vill ni ha besök i församlingen av någon från pastors- eller diakonutbildningen? Vi vill i alla fall ut i församlingarna!

Kontakten mellan församlingarna och utbildningarna är livsviktig. Det har jag sagt förut och det kan jag säga igen. Det är från församlingarna pastors- och diakonkandidaterna kommer och det är för tjänst i församlingarna som de utbildar sig.

Söndagen den 10 mars 2013 är det för första gången bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen i Gemensam Framtid. Det är ett bra tillfälle för rektor, lärare och studenter att få komma ut och dela Guds Ord, vittna om kallelsen och ge en hälsning från skolan. Några församlingar har redan hört av sig, men nu väntar vi invasionen av förfrågningar! Kom igen! Vi är redo!

De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från Teologiska högskolan, Stockholm (THS) kontaktar Rune W Dahlén (rune@ths.se eller Mosaiken, tfn 076-50 53 152).

De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård(torbjorn.badagard@ucl.se, tfn 08-636 23 65).

Är det oväsentligt om det blir en diakon- eller pastorskandidat så meddela det, men även då ska ni ta kontakt med bara den ena av de två kontaktpersonerna.

Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er. Förfrågningar som kommer efter den 31 januari kan vara svårlösta.