Diakoner och pastorer är lika viktiga!

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 mars, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ett blogginlägg av Rune W Dahlén i både BliPastor.nu och BliDiakon.nu.

Vem kan tro på ett evangelium som inte också yttrar sig i praktisk handling? Vem kan förstå evangelium som inte också får höra det? Vem kan motstå ett evangelium som kommer i hela dess bredd?!

I den nya kyrkan med arbetsnamnet Gemensam Framtid hoppas vi att evangelisation och diakoni går hand i hand. Att evangelium räcks människor i både förkunnelse och tjänst i omsorg om ande, själ och kropp.

I den första kristna tiden växte kyrkan explosionsartat. Flera forskare menar att den viktigaste orsaken till denna tillväxt var den diakonala omsorgen om människor. De kristna var ständigt förföljda och samtidigt gick de hela tiden sina förföljare till mötes i kärleksfulla handlingar. Men det är viktigt att inse att diakonin utfördes inte med avsikten att vinna nya medlemmar. Utan diakonin sågs som en omistlig del av själva evangeliet. Och ivern att berätta om Jesus var lika stor som ivern att hjälpa medmänniskorna.

Min förhoppning inför Gemensam Framtid är en kyrka där evangelium både syns och hörs och känns, en kyrka som gör skillnad inte bara inom en smal religiös sektor, utan blir en samhällskraft att räkna med. En kyrka som vinner människor för Gud och talar profetiskt i flyktingfrågan. En kyrka som sjunger lovsånger och protesterar mot vapenhandeln. En kyrka som berättar om Jesus på torget och bjuder hemlösa på middag i kyrkan. En kyrka som vårdar åldringar och ordnar spädbarnssång, som besöker fångar och befriar sexslavar, som klär den nakne och delar ut scoutskjortor, som ordnar språkcafé och talar i tungor, som agiterar för ökat bistånd och hjälper till med skuldsanering, som ber för människors frälsning och kroppars helande, som vågar erkänna sina brister och som vet vägen till Gud, som ropar både Kyrie Eleison och Halleluja.

Kort sagt en kyrka där diakoner och pastorer är lika viktiga!

Nu på söndag är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. På bilden ser ni de som ska ordineras till diakoner och pastorer i sommar (även om några fattas pga sjukdom). Vill du vara med och be till Gud för dem? Vill du vara med och offra för att deras utbildning ska bli så bra som möjligt? Kom till kyrkan på söndag. I hela 80 församlingar får man besök från pastorsutbildningen på THS och diakonutbildningen på Lidingö. Hela listan på dessa 80 församlingar hittar du här. Du kan också köpa tidningen Årsringar och se bilder på samtliga diakon- och pastorskandidater i alla årskurser. Du kan läsa brevet till den gudstjänstfirande församlingen på bön- och offerdagen, och du kan se bönelistan med alla de blivande diakonernas och pastorernas namn uppdelade på distrikt. Och du kan titta på affischen.

Välkommen på söndag!