Nog vill ni väl ha en sommarpastor!?

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 mars, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén

Nu är det kris! Vi har ett stort gäng pastorskandidater som vill bli sommarpastorer. En del har till och med som krav från antagningsnämnden att de ska ut som sommarpastor minst en sommar. Men hittills har bara två (!) församlingar anmält att de kan erbjuda en tjänst.

När jag nyligen var ute och predikade i en församling sa en äldre dam att hon mindes att förr i världen var minsann de blivande pastorerna ute och predikade på somrarna. Det är synd att det inte finns sommarpastorer nu för tiden, sa hon, med ett uns av kritik mot dagens pastorskandidater.

Men visst finns det pastorskandidater som vill vara sommarpastorer! Ifjol var det 14 församlingar som anmälde intresse, och alla fick de var sin sommarpastor.

Så varför är det bara två församlingar som hört av sig i år? Inte kan det då vara för att förra årets sommarpastorer misskötte sig! Jag ringde som vanligt runt till församlingarna efteråt för att höra hur det gått – och fick höra översvallande lovord. Ingen var missnöjd, och flera församlingar var smått lyriska i sina omdömen.

Att anställa en sommarpastor är ett tillfälle för alla församlingar som vill något!

En sommarpastor kan nå dem som är kvar hemma. Predika och leda möten, följa med på läger, sköta det löpande arbetet på en expedition, skapa kontakter bland semestrande människor, ordna aktiviteter för barn och unga, ta hand om andakter på sommarhem och institutioner, besöka äldre och sjuka mm.

Att vara sommarpastor är en stor förmån! Det ger pastorskandidaterna möjlighet att förkunna Guds Ord och samtala med människor om Jesus. Det ger dem också möjlighet att praktisera som pastor, att få inspiration, idéer och tips innan det blir allvar i en ”egen” församling. De får lära känna nya bygder och församlingar och kanske en annan fromhetskultur än vad de är vana vid.

Erfarenheterna från en sommarpastorstjänst sitter i länge, i mitt eget fall i mer än 35 år. Jag var sommarpastor i Sala och Mora och det är platser som jag ännu har en stark kärlek till. Bland de äldre fick jag några vänner och förebedjare som jag höll kontakt med ända tills de flyttade hem till Herren.

Läs mer om sommarpastorer under fliken Frågor. Där finns nog all den information man kan behöva om man är intresserad.

Och uppmuntra din församling att snabbt ta beslut om att anställa en sommarpastor. För nu börjar pastorskandidaterna ge upp hoppet och söka andra sommarjobb.