Söker ni pastor?

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 juni, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Nästa år blir det många som slutför sina pastorsstudier, kanske hela 16 personer. För att alla dessa ska hamna rätt i sina första tjänster behöver vi tänka strategiskt och klokt. Men först några ord om siffror.

KyrKo 2013I ordinationsgudstjänsten i Karlstad nämndes det att 37 personer ansökt om att bli pastorskandidater sedan förra kyrkokonferensen. Det möttes av en spontan applåd i glädje och tacksamhet.

Men nu var det inte riktigt sant om man ska vara petig. De 37 personerna har ansökt om att få bli pastorer i Equmeniakyrkan, men några av dem – närmare bestämt fem – är pastorer från andra samfund som ansökt om att få bli överflyttade till Equmeniakyrkans pastorskår, och därmed har de inte ansökt om att bli pastorskandidater.

I slutet på maj förra året antog Baptistsamfundet och Missionskyrkan tio pastorskandidater och två diakonkandidater, och Equmeniakyrkans antagningsnämnd har under läsåret 2012/13 antagit 17 pastorskandidater och tre diakonkandidater. Dessutom har den nya antagningsnämnden föreslagit att fem sökande från andra samfund ska tas emot som pastorer i Equmeniakyrkan.

Det här är ovanligt höga siffror vad gäller pastorskandidater, och vi har anledning att tacka Gud. När Gud kallar människor till tjänst i Equmeniakyrkan är det ju alldeles uppenbart att han tror på denna kyrka och dess framtid. Det finns all anledning att vi följer i Guds fotspår och gör likadant.

Och nästa år kan alltså hela 16 pastorskandidater gå ut i sin första pastorstjänst jämfört med sex stycken i år. Ordinerade blir de sedan efter ett första vägledningsår (mer om det i ett kommande blogginlägg).

De regionala kyrkoledarna är nyckelpersoner när det gäller att hitta tjänster till de som är färdiga med sin utbildning. Men i höst kommer de att vara alldeles nya i sina egna tjänster, så vi måste se till att hjälpas åt.

Här kommer tre mycket konkreta råd till församlingar som söker ny pastor:

1. Tala med er regionala kyrkoledare under september, så att dessa vet vilka önskemål och tjänster som finns när de i början på oktober träffar de som läser sitt sista år på THS.

2. När ni annonserar efter ny pastor bör ni ange ett sista ansökningsdatum som ligger så långt fram i tiden så att både de som går sista året och pastorer med lite längre erfarenhet kan söka tjänsten. 1 nov kan vara ett lämpligt datum men det kan också ligga något senare. Däremot inte tidigare.

3. Läs under fliken Frågor på BliPastor.nu vad en församling bör tänka på om man vill anställa en nyutbildad pastor. En genväg till den alldeles pinfärska informationen finns här.

De pastorskandidater som i höst ska börja sitt sista läsår är Guds gåvor till Equmeniakyrkan. Många av dem har redan stor erfarenhet av församlingsarbete och de har varit väldigt uppskattade som ungdomsledare, sommarpastorer och praktikanter. Nästa höst ska de börja arbeta i församling, fyllda av inspiration och god vilja. Mötet med dem fyller mig med hopp och framtidstro för vår kyrka.