Välkommen till BliPastor.nu!

Den här sidan vill ge en liten inblick i vad det är att vara pastorskandidat i Equmeniakyrkan. De akademiska studierna kan du läsa om på THS egen hemsida. Men här kan du få veta hur olika personer upplevt kallelsen, hur det går till att ansöka om att bli pastorskandidat och vad som händer på THS vid sidan om kurserna.

Pastorskandidater under den så kallade Svalkanhelgen på Vägsjöfors i Värmland, september 2017.

 

Följ pastorskandidaternas vardag på   


En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.